Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Tâm Khanh
Email: thichtamkhanh@yahoo.com


...... ... .

 
 

 

Kinh Tối Thắng....Hán dịch: Sa-môn Trúc Phật Niệm.Việt dịch : TK Tâm Khanh
 

Pháp Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực. Sa môn Bất Không dịch, Thích Tâm Khanh dịch Việt


Kinh Kinh Bách Du. Tôn giả Tăng Già Tư Na , Hán dịch:Tôn giả Gunavaddhi, TK Tâm Khanh dịch Việt
 

Cảm tạ Tang Lễ Thân Phụ Tâm Quang Nguyễn Bá Lộc


 


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600