Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

TT Thích Quảng Trí
 


...... ... .

 

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 1) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huyền Thanh, Như Pháp Quân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 2) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huyền Thanh, Như Pháp Quân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh. Thích Quảng Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngũ đại Ngưu Vương Vũ Bão Đà La Nghi Quỹ. Thích Quảng Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quyền hiện kim sắc ca na bà đề Cửu mục thiên pháp. Thích Quảng Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức Kinh. Thích Quảng Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh. Quyển thượng. Thích Quảng Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh. Quyển Trung. Thích Quảng Trí dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Kinh. Quyển hạ. Thích Quảng Trí dịch

 

 

Thầy THÍCH QUẢNG TRÍ, tên tục là PHẠM THUYÊN , sinh năm 1948 tại Quảng Nam

Thuở nhỏ do Thầy ưa thích việc thần bí, huyền thoại nên đã gia công tìm hiểu Mật Giáo  và được một vị cư sĩ chỉ dẫn phương cách tu Mật Chú. Từ đó trở đi Thầy luôn đi theo con đường này.

Năm 1960 Thầy xuất gia với Bổn Sư Hòa Thượng THÍCH MINH THỂ và được đặt Pháp Danh là QUẢNG TRÍ .

Năm 1964 do Đức Bổn Sư viên tịch nên Thầy đến an trú tại Phật Học Viện LONG TUYỀN và cầu xin Hòa Thượng THÍCH CHƠN PHÁT làm Y Chỉ Sư. Trong giai đoạn này vì thiếu thốn Kinh Điển nên việc tìm học nghiên cứu rất khó khăn.

Năm 1970 Thầy vào Sài Gòn, chuyên chú vào việc tu tập và cùng với Thầy THÍCH VIÊN ĐỨC tham cứu, phiên dịch, lưu hành Kinh Điển Mật Giáo dưới dạng đánh máy.

Năm 1981  gia đình cư sĩ Liên Hoa phát tâm  ấn tống một số Kinh Điển do Thầy dịch, ghi trong quyển  Kinh  “A Lợi Đà La Đà La Ni” .

Năm 2000 Thầy hướng dẫn cư sĩ HUYỀN THANH  sưu tập, biên dịch các Kinh Điển Mật Giáo và cho lưu hành các tập “Mật Tạng Phật Giáo” . Đến năm 2005 ở Việt Nam đã lưu hành được 6 tập dưới dạng photocopy. Trong thời gian này gia đình cư sĩ Liên Hoa đã phát tâm ấn tống 2 tập “Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam” và lưu hành bên nước Mỹ .

Tâm nguyện của Thầy chỉ  muốn làm giàu thêm cho nền văn hóa của Phật Giáo Việt Nam , đồng thời giúp cho các vị tìm hiểu Mật Tông có tài liệu để nghiên cứu tu tập chứ không có mục đích nào khác.

 

---o0o---

Cập nhật : 5-5-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600