Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Phổ Huân


 

 

 

 


 

Thức Biến Hiện (sách). Thích Phổ Huân

Suy tư về Phật Pháp qua ba thời kỳ Chánh, Tượng &Mạt Pháp. Thích Phổ Huân

Phật Đản Sanh và bí mật của con người! Thích Phổ Huân

Hiếu đạo rốt ráo là con đường giải thoát.Thích Phổ Huân
Báo hiếu Cha Mẹ bằng Bồ Đề Tâm . Thích Phổ Huân
Đạo hiếu giải thoát.Thích Phổ Huân
Thương yêu hiếu hạnh trong tinh thần cầu học Bát Nhã.Thích Phổ Huân
Tìm hiểu đại cương toát yếu Thắng Pháp Tập Yếu Luận.Thích Phổ Huân
Chân thiện hạnh phúc.Thích Phổ Huân
Đi nghe một vị Thánh Thích Phổ Huân
Mỗi Mùa Vu Lan ôn lại lời Phật dạy Thích Phổ Huân
Thế gian duy nhất một con người Thích Phổ Huân
Vấn đề học Phật từ xưa đến nay Thích Phổ Huân

 


 

Báo hiếu Cha Mẹ bằng Bồ Đề Tâm. Thích Phổ Huân

Chuyến thăm không định trước. Thích Phổ Huân

Chân lý cuộc đời. Thích Phổ Huân

Chân thiện hạnh phúc. Thích Phổ Huân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyện vãng Sanh lưu xá lợi ở Úc
Đạo hiếu giải thoát . Thích Phổ Huân
Giới thiệu giản lược Duy Thức Học. Thích Phổ Huân
  Khổ khổ. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Hương Thơm Niệm Phật ( 1998)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
 Nhân duyên vào Đạo Phật ( 2000)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nghĩ về tám điều giác ngộ của bậc Đại Nhân
 (2005)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vài chuyện bạn và tôi học Phật. Thích Phổ Huân (2006)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu hành phải cần cầu giải thoát. Thích Phổ Huân
Kính lễ Đức Thế Tôn. Thích Phổ Huân

Tìm hiểu về Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Thích Phổ Huân

Người Phật tử. Thích Phổ Huân

Tinh tấn Ba La Mật . Thích Phổ Huân

Tâm cảnh người niệm Phật. Thích Phổ Huân
Phật pháp không bị hạn cuộc bất cứ hiện tượng nào.Thích Phổ Huân

Pháp âm mầu nhiệm. Thích Phổ Huân
Kính Lạy Đấng Thế Tôn. Thích Phổ Huân

Từ những ý thức. Thích Phổ Huân

Xuân tâm Thích Phổ Huân

Nghèo giàu cơ hội như nhau… Thích Phổ Huân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý thức giải thoát. Thích Phổ Huân
Ý thức giải thoát (sách 2009). Thích Phổ Huân
Vẽ đẹp của Phật. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ (2003)

 

ĐĐ Thích Phổ Huân, thế danh Nguyễn Văn Chi, sinh năm 1963 tại Phước Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Định cư tại Melbourne, Úc Châu năm 1987. Xuất gia với Hòa Thượng Thích Bảo Lạc năm 1992. Thọ giới Sa Di năm 1994, thọ giới Tỳ Kheo năm 1996.  Hiện là trụ trì Chùa Pháp Bảo tại Sydney, Úc Đại Lợi.

 

 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 01-06-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544