Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

pl.jpg (15203 bytes)

Hòa Thượng Thích Như Huệ
Hội chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan


...... ... .

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Pháp Hoa . Nam Úc
Thông Ðiệp Phật Ðản 2545. Hòa Thượng Thích Như Huệ
Thông Ðiệp Phật Ðản 2546. Hòa Thượng Thích Như Huệ
Thông Bạch Vu Lan Phật lịch 2545. Hòa Thượng Thích Như Huệ
 

 
---o0o---

Cập nhật : 01-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)