Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

tnt.jpg (10792 bytes)

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Email: quangduchomepage@gmail.com


...... ... .

 

Sách cùng tác giả, dịch giả
Thích Nguyên Tạng

 

 

Một Tôn Giáo Hiện Đại là một quyển sách nhỏ và đẹp, được in theo loại sách bỏ túi để khuyến tặng cho người đọc. Tác giả đã giới thiệu một cách khách quan về một tôn giáo cổ nhất trong lịch sử nhưng lại hiện đại nhất trong mọi lĩnh vực và sẽ là một niềm tự hào cho bất cứ ai tự gọi mình là tín đồ của tôn giáo này trong thời hiện đại.

 

Một tôn giáo hiện đại ( A Modern Religion)
Sách ấn hành tại Sàigòn năm 1995

 

   

Những thắc mắc của người phương tây khi tìm hiểu Đạo Phật, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách ấn hành lần thứ nhất tại Sàigòn năm 2000.

 

   

Mới đây theo công trình  nghiên cứu cá nhân của giáo sư Eric Sharp thuộc Đại học Sydney, Australia, trong số những thánh nhân của thế kỷ thứ 20 này, có ba thánh nhân người châu Á, đó là cố thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore (1861-1941), Thánh Mahatma Ghandi (1869 - 1948) và một vị hiện sống là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. 

Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình và nhiều bài khác. Sách ấn hành tại Sàigòn năm 2000.

   


Chết & Tái Sinh (Death & Rebirth) , sách dày 122 trang, gồm 20 bài: Lời nói đầu, Lời giới thiệu của  Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 01 Chết, thân trung ấm và tái sinh, 02 Giúp đỡ cho người hấp hối

03 Khi nào thần thức rời khỏi thể xác , 04 Thần thức ở trong trạng thái trung ấm bao lâu?, 05 Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát, 06 Hiến tặng thể xác có tốt không ?, 07 Làm gì để chuẩn bị cái chết ?, 08 Dưới ánh sáng của cái chết , 09 Bạn muốn ''ngày ấy'' như thế nào ?, 10 Chết, một pháp môn tu, 11 Thực hành Pháp quán về cái chết, 12 Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo, 13 Cơ thể sau khi chết, 14 Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ, 15 Một thế hệ mới của Lạt ma Tây Tạng, 16 Tái sinh ở Phương Tây, 17 Tin Phật trước khi chết, 18 Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh, 19 Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Mỹ. 

20 Lời cuối sách
Sách in lần nhất  tại Sàigòn năm 2000 

 

   

Chết & Tái Sinh (Death & Rebirth) , sách dày 122 trang, gồm 20 bài: Lời nói đầu, Lời giới thiệu của  Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 01 Chết, thân trung ấm và tái sinh, 02 Giúp đỡ cho người hấp hối

03 Khi nào thần thức rời khỏi thể xác , 04 Thần thức ở trong trạng thái trung ấm bao lâu?, 05 Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát, 06 Hiến tặng thể xác có tốt không ?, 07 Làm gì để chuẩn bị cái chết ?, 08 Dưới ánh sáng của cái chết , 09 Bạn muốn ''ngày ấy'' như thế nào ?, 10 Chết, một pháp môn tu, 11 Thực hành Pháp quán về cái chết, 12 Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo, 13 Cơ thể sau khi chết, 14 Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ, 15 Một thế hệ mới của Lạt ma Tây Tạng, 16 Tái sinh ở Phương Tây, 17 Tin Phật trước khi chết, 18 Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh, 19 Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Mỹ. 

20 Lời cuối sách
Sách tái bản lần 2 tại Úc năm 2001, đã hết

 

   

Chết & Tái Sinh (Death & Rebirth) , sách dày 122 trang, gồm 20 bài: Lời nói đầu, Lời giới thiệu của  Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 01 Chết, thân trung ấm và tái sinh, 02 Giúp đỡ cho người hấp hối

03 Khi nào thần thức rời khỏi thể xác , 04 Thần thức ở trong trạng thái trung ấm bao lâu?, 05 Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát, 06 Hiến tặng thể xác có tốt không ?, 07 Làm gì để chuẩn bị cái chết ?, 08 Dưới ánh sáng của cái chết , 09 Bạn muốn ''ngày ấy'' như thế nào ?, 10 Chết, một pháp môn tu, 11 Thực hành Pháp quán về cái chết, 12 Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo, 13 Cơ thể sau khi chết, 14 Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ, 15 Một thế hệ mới của Lạt ma Tây Tạng, 16 Tái sinh ở Phương Tây, 17 Tin Phật trước khi chết, 18 Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh, 19 Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Mỹ. 

20 Lời cuối sách
Sách tái bản lần 3 tại Hoa Kỳ năm 2001, đã hết

 

   

Chết & Tái Sinh (Death & Rebirth) , sách dày 122 trang, gồm 20 bài: Lời nói đầu, Lời giới thiệu của  Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 01 Chết, thân trung ấm và tái sinh, 02 Giúp đỡ cho người hấp hối

03 Khi nào thần thức rời khỏi thể xác , 04 Thần thức ở trong trạng thái trung ấm bao lâu?, 05 Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát, 06 Hiến tặng thể xác có tốt không ?, 07 Làm gì để chuẩn bị cái chết ?, 08 Dưới ánh sáng của cái chết , 09 Bạn muốn ''ngày ấy'' như thế nào ?, 10 Chết, một pháp môn tu, 11 Thực hành Pháp quán về cái chết, 12 Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo, 13 Cơ thể sau khi chết, 14 Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ, 15 Một thế hệ mới của Lạt ma Tây Tạng, 16 Tái sinh ở Phương Tây, 17 Tin Phật trước khi chết, 18 Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh, 19 Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Mỹ. 

20 Lời cuối sách
Sách tái bản lần 4  tại Úc năm 2002, đã hết

 

   

 

 

Chết & Tái Sinh (Death & Rebirth) , sách dày 122 trang, gồm 20 bài: Lời nói đầu, Lời giới thiệu của  Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 01 Chết, thân trung ấm và tái sinh, 02 Giúp đỡ cho người hấp hối

03 Khi nào thần thức rời khỏi thể xác , 04 Thần thức ở trong trạng thái trung ấm bao lâu?, 05 Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát, 06 Hiến tặng thể xác có tốt không ?, 07 Làm gì để chuẩn bị cái chết ?, 08 Dưới ánh sáng của cái chết , 09 Bạn muốn ''ngày ấy'' như thế nào ?, 10 Chết, một pháp môn tu, 11 Thực hành Pháp quán về cái chết, 12 Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo, 13 Cơ thể sau khi chết, 14 Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ, 15 Một thế hệ mới của Lạt ma Tây Tạng, 16 Tái sinh ở Phương Tây, 17 Tin Phật trước khi chết, 18 Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh, 19 Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Mỹ. 

20 Lời cuối sách
Sách tái bản lần 5 tại Sàigòn năm 2003

 

 

 

Chết & Tái Sinh (Death & Rebirth) , sách dày 122 trang, gồm 20 bài: Lời nói đầu, Lời giới thiệu của  Thượng Tọa Thích Bảo Lạc, 01 Chết, thân trung ấm và tái sinh, 02 Giúp đỡ cho người hấp hối

03 Khi nào thần thức rời khỏi thể xác , 04 Thần thức ở trong trạng thái trung ấm bao lâu?, 05 Quan điểm của Phật giáo về việc tự sát, 06 Hiến tặng thể xác có tốt không ?, 07 Làm gì để chuẩn bị cái chết ?, 08 Dưới ánh sáng của cái chết , 09 Bạn muốn ''ngày ấy'' như thế nào ?, 10 Chết, một pháp môn tu, 11 Thực hành Pháp quán về cái chết, 12 Hiến xác theo quan điểm của Phật giáo, 13 Cơ thể sau khi chết, 14 Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa Kỳ, 15 Một thế hệ mới của Lạt ma Tây Tạng, 16 Tái sinh ở Phương Tây, 17 Tin Phật trước khi chết, 18 Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh, 19 Alan Molloy, một bác sĩ Phật tử người Mỹ. 

20 Lời cuối sách
Sách tái bản lần 5 tại Úc cnăm 2005

 

Hỏi Hay Đáp Đúng, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách tái bản lần 2 tại Sàigòn năm 2000. đã hết

 

   

Hỏi Hay Đáp Đúng, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách tái bản lần 3 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2002, đã hết

 

   

Hỏi Hay Đáp Đúng, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách tái bản lần 4 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2002.

 

   

Hỏi Hay Đáp Đúng, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách tái bản lần 4 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2002, đã hết

 

   

Hỏi Hay Đáp Đúng, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách tái bản lần 5 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2003, đã hết

 

   

Hỏi Hay Đáp Đúng, nguyên tác Anh ngữ "Good question Good answer" của TT Dhammika, sách dày 128 trang, gồm [01] Đạo Phật là gì? What is Buddhism ? [02] Khái niệm căn bản của Phật giáo  Basic Buddhist Concept, [03] Phật giáo và quan niệm Thượng Đế  Buddhism and the God-idea, [04] Năm giới The Five Precepts, [05]Tái sinh Rebirth, [06]Thiền định Meditation, [07] Trí tuệ và Từ bi Wisdom and Compassion, [08]Ăn chay Vegetarianism, [09] Vận may và Định mệnh Good Luck and Fate, [10] Trở thành Phật tử Becoming a Buddhist.

Sách tái bản lần 6 tại Đài Loan, 10.000 cuốn, năm 2003, đã hết

 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thứ 14, sinh năm 1935, tại sơn thôn Takster, miền Ðông Bắc Tây Tạng, được nhân dân Tây Tạng sùng bái như một vị Phật sống, hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ðối với người Tây Tạng thì ngài sinh ra để làm Phật vương và lãnh đạo tối cao về thế quyền và giáo quyền ở đất nước này. Ngài được công nhận là hậu thân của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thứ 13 (viên tịch vào năm 1933) và ngay sau đó được tấn phong làm Dalai Lama thứ 14, lúc chỉ mới lên bốn tuổi. 

Từ Bi và Nhân Cách (Compassion and Individual), song ngữ Anh-Việt.  Sách ấn hành tại Úc năm 2002, đã hết

   

Phật Giáo Khắp Thế Giới (Buddhism throughout the world) Sách dày: 479 trang, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Xứ sở Phật Giáo Thế Giới: sơ lược lịch sử, quá trính truyền bá và phát triển Phật giáo của từng quốc gia. Các quốc gia trong phần này được xếp theo thứ tự abc chứ không theo quá trình lịch sử. Phần thứ hai: Nhân vật Phật Giáo Thế Giới, tiểu sử và hành trạng của những người có công trong quá trình truyền bá Chánh Pháp (phần này còn nhiều nhân vật đang được biên sọan, sẽ được ấn hành trong kỳ tái bản tới). Phần cuối cùng: Sự kiện Phật Giáo thế giới: tin tức và sự kiện xảy từ nơi này đến nơi kia liên quan đến sinh hoạt Phật giáo trên khắp hoàn cầu.
Sách ấn hành tại Úc năm 2001, đã hết

   

Pháp Sư Tịnh Không, Người Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Ðộ qua con đường giáo dục (Venerable Master Chin Kung propagating the Pureland Teachings through Education, song ngữ Anh-Việt, sách dày 132 trang, bao gồm: Lời giới thiệu, Lời đầu sách, Chương 1: Đôi nét về Pháp Sư Tịnh Không, Chương 2: Nguồn gốc của Hội Phật Ðà, Chương 2: Hướng Dẫn về chính trị của các Hội Phật Ðà, Chương 4: Hội Phật Ðà với Chế Ðộ Quản Lý Ðộc Lập, Chương 5: Quan Ðiểm của Pháp Sư Tịnh Không
Sách ấn hành tại Úc năm 2003, đã hết

   

Phật giáo (PG) là một thành tố quan trọng hỗn hợp các triết lý khác của tiểu lục địa Ấn Độ trong hơn một ngàn năm qua. Từ phần đầu khá lặng lẽ vài thế kỷ trước Tây lịch, nền học thuật PG gia tăng sức mạnh cho tới khi đạt đến đỉnh cao ảnh hưởng và tính chất độc đáo trong nửa sau thiên niên kỷ thứ nhất. Từ thế kỷ thứ mười một trở đi, PG dần dần suy thoái và cuối cùng biến mất ở miền Bắc Ấn Ðộ. Mỗi nhà tư tưởng chú trọng vào những đề tài khác nhau, nhưng khuynh hướng chung của đa số họ là trình bày một hệ thống triết lý nhất quán, bao gồm đạo đức học, tri thức học và siêu hình học. Phần lớn những đề tài mà  các triết gia PG Ấn này viết là phát xuất trực tiếp từ những giáo lý được xem là của Sĩ-đạt-ta Cồ Ðàm (Siddhartha Gautama), thường được tôn xưng bằng danh hiệu là Ðức Phật.

Sách được in tại Seattle, Mỹ Quốc, nội dung chính: Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard, và Triết học Phật Giáo Trung Hoa. Dan Lusthaus. Và nhiều bài viết khác.

Nhóm Phật tử Thân Hữu ấn hành tại Seattle, Hoa Kỳ
tháng 1-2004, đã hết

   

I. PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM:II. PHẬT GIÁO VIỆT NAM PHÁT TRIỂN QUA CÁC THỜI  ĐẠI  III. NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM- I. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO VỀ MẶT TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO LÝ:1. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt tư tưởng. 2. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt đạo lý. II. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT:1. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tín ngưỡng truyền thống.2. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tôn giáo khác. 3. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tông phái 4. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các quan hệ chính trị xã hội.5. Ảnh hưởng Phật giáo trong đời sống người bình dân và giới trí thức.III. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO QUA GỐC ĐỘ NHÂN VĂN VÀ XÃ HỘI1. Ảnh hưởng Phật giáo qua ngôn ngữ. 2. Ảnh hưởng Phật giáo qua ca dao và thơ ca 3. Ảnh hưởng Phật giáo qua các tác phẩm văn học. 4. Ảnh hưởng Phật giáo qua phong tục tập quán.IV. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO QUA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT, 1. Ảnh hưởng Phật giáo qua nghệ thuật sân khấu. 2. Ảnh hưởng Phật giáo qua nghệ thuật tạo hình. 
Sách ấn hành năm 2004 tại Úc châu - xem Online

 

   

 

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không (The Collected Works of Venerable Master Chin Kung) , song ngữ Anh-Việt, dày 400 trang, bao gồm:  Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Preface by Most Venerable Thich Nhu Hue, Lời ngỏ của dịch giả, Translator’s Notes, Phần 1: Phật giáo là một nền giáo dục (Buddhism as an education ), Phần 2 :Nghệ thuật sống (The Art of Living), Phần 3: Nhận thức Phật giáo (To Understand Buddhism), Phần 4: Quy y Tam bảo, Phần 5: Sự bất biến của luật nhân quả, Phần 6: Giải pháp: sự hiền hòa và tâm an lạc

Sách ấn hành tại Úc mùa Phật Đản 2004, xin email:
quangduc@tpg.com.au để nhận sách biếu

 

 

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không (The Collected Works of Venerable Master Chin Kung) , song ngữ Anh-Việt, dày 400 trang, bao gồm:  Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Như Huệ, Preface by Most Venerable Thich Nhu Hue, Lời ngỏ của dịch giả, Translator’s Notes, Phần 1: Phật giáo là một nền giáo dục (Buddhism as an education ), Phần 2 :Nghệ thuật sống (The Art of Living), Phần 3: Nhận thức Phật giáo (To Understand Buddhism), Phần 4: Quy y Tam bảo, Phần 5: Sự bất biến của luật nhân quả, Phần 6: Giải pháp: sự hiền hòa và tâm an lạc

Sách tái bản lần 3 tại Sàigòn, mùa Vu Lan 2006
 

Liên lạc để thỉnh tập sách này tại:

Nhà sách Văn Thành
Địa chỉ: 235/53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3. TP.HCM
ĐT: 848 82028 – 0909 093 106 – 0908 585 560

 

Người Tây Phương thường được nuôi dạy với ý tưởng cho rằng không có sự thật về thuyết luân hồi, nhưng khi tiếp xúc với Phật Giáo (PG) họ nhận thấy rằng truyền thống PG luôn xem sự thật của luân hồi là điều tất nhiên, và thường xem thuyết luân hồi là một trong những giáo lý căn bản. Sự bất đồng ý kiến này là một vấn đề đối với nhiều người mà vì lý do này hay lý do khác đã cảm thấy sự hấp dẫn của PG. Ít có người Tây Phương nào có thể chấp nhận mà không thắc mắc về những giáo lý của một tông phái PG nào đó, nhưng ngược lại sự cực lực bác bỏ thuyết luân hồi sẽ làm cho một pháp tu nào đó trở nên vụn vặt, không còn là một pháp môn trọn vẹn có hiệu quả.


Ân hành mùa Xuân năm 2006 - xem tiếp

 

Sách tái bản lần 2 tại Sàigon mùa Phật Đản 2006

Liên lạc để thỉnh tập sách này tại:

Nhà sách Văn Thành
Địa chỉ: 235/53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3. TP.HCM
ĐT: 848 82028 – 0909 093 106 – 0908 585 560

 

Phật Giáo Khắp Thế Giới (Buddhism throughout the world) Sách dày: 479 trang, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Xứ sở Phật Giáo Thế Giới: sơ lược lịch sử, quá trính truyền bá và phát triển Phật giáo của từng quốc gia. Các quốc gia trong phần này được xếp theo thứ tự abc chứ không theo quá trình lịch sử. Phần thứ hai: Nhân vật Phật Giáo Thế Giới, tiểu sử và hành trạng của những người có công trong quá trình truyền bá Chánh Pháp (phần này còn nhiều nhân vật đang được biên sọan, sẽ được ấn hành trong kỳ tái bản tới). Phần cuối cùng: Sự kiện Phật Giáo thế giới: tin tức và sự kiện xảy từ nơi này đến nơi kia liên quan đến sinh hoạt Phật giáo trên khắp hoàn cầu.

Sách tái bản lần 2 tại Sàigon vào tháng 11 năm 2006

Liên lạc để thỉnh tập sách này tại:

Nhà sách Văn Thành
Địa chỉ: 235/53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3. TP.HCM
ĐT: 848 82028 – 0909 093 106 – 0908 585 560

 

 

Lịch Sử Phật Giáo tại Úc Đại Lợi ( History of Buddism in Australia 1848-1998)  New South Wales Uni Press. Australia của Paul Croucher
Bản tiếng Việt sẽ có thêm một chương về " Phật Giáo Việt Nam tại Úc".

Sách sẽ ấn hành mùa Phật Đản năm 2010

 

Các Bộ Phái Phật Giáo ( Buddhist Sects in India) Delhi: Motilal Banarsidass Publications, 1st 1977. (Dutt, Nalinakasha. (1998) bao gồm:

Dẫn nhập, Chữ viết tắt, Chương I: Hậu cảnh chính trị từ Ajatasattu đến Mahapadma Nanda, Chương II: Nguồn tài liệu của các cuộc kết tập thứ hai, Chương III: Những thế lực gây chia rẽ trong Tăng đoàn, Chương IV: Nguồn tài liệu và sự phân loại các bộ phái, Chương V: Ðại Chúng Bộ, Chương VI: Giáo điển của tông phái nhóm II, Chương VII: Giáo điển của tông phái nhóm III, Chương VIII: Giáo điển của tông phái nhóm IV, Chương IX: Giáo điển của tông phái nhóm V, Lời kết, Phụ lục: Pháp sư Huyền Trang và Pháp sư Nghĩa Tịnh  trình bày về sự phân tán của các bộ phái PG ở Ấn Ðộ


Sẽ ấn hành mùa Phật Đản năm 2015

 

   


" B
ờ Thiền "
(Zen Edge) của  Alexandera Eliot do nhà xuất bản Thames & Hudson, London ấn hành năm 1976. Đây là một tác phẩm độc đáo ghi lại sở đắc  (Satori) của chính tác giả (người Mỹ) trong quá trình học và tu Thiền ở Nhật.
Bản Việt dịch sẽ ấn hành mùa Phật Đản năm 2020


 


Sách cùng một Tác Giả, Dịch Giả
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng


 

Sách đã Xuất Bản:
1.        Một Tôn Giáo Hiện Ðại (xuất bản tại Sàigòn: 1995)
2.        Những Thắc Mắc của người phương Tây khi tìm hiểu Ðạo Phật (xuất bản tại Sàigòn: 1998)
3.        Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Vị Sứ Giả Của Hòa Bình (xuất bản tại Sàigòn: 2000)
4.        Chết và tái Sinh (xuất bản tại Sàigòn: 2000, tái bản Úc : 2001, tại Mỹ: 2002, tại Sàigon 3 lần: 2002, 2003 và 2004)
5.        Phật Giáo Quốc Tế (xuất bản tại Úc châu: 2001)
6.        Từ Bi và Tự Ngã (xuất bản tại Úc châu: 2002)
7.        Pháp Sư Tịnh Không, Người Truyền Bá Giáo Lý Tịnh Ðộ qua giáo dục (xuất bản tại Úc châu: 2003)
8.        Ảnh Hưởng của Phật Giáo trong đời sống của người Việt (xuất bản tại Úc châu: 2003)
9.        Triết Học Phật Giáo Ấn Ðộ (xuất bản tại Mỹ: 2004)
10.    Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không (xuất bản tại Úc châu: 2004)
11. Thuyết Luân Hồi & PG Tây Phương (xuất bản tại Úc châu: 2006)

Sách sẽ  xuất bản:

1.        Các Bộ Phái Phật Giáo Ấn Ðộ . Dutt, Nalinakasha. (dịch)
2.        Lịch Sử Phật Giáo Úc Ðại Lợi Paul Croucher (soạn dịch)
3.        Bờ Thiền . Alexandera Eliot
4.        Những Ðóng Góp Của Người Tây Phương Ðối Với Phật Giáo
5.        Phật Giáo và Khoa Học

 

 La Trobe University (Thu Vien Dai Hoc Latrobe):

http://library.latrobe.edu.au/search/?searchtype=X&searcharg=Tang+Nguyen+Tang&searchscope=5&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Search


National Library of Australia: (Thu Vien Quoc Gia Uc Dai Loi):
http://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=author:%22Thich,%20Nguyen%20Tang%22&iknowwhatimean=1

State Library of Victoria :

http://catalogue.slv.vic.gov.au/vwebv/search?searchType=7&searchId=257&maxResultsPerPage=20&recCount=20&recPointer=0&resultPointer=14&

 

 

 

 

Trở về Trang Thích Nguyên Tạng

 

---o0o---
Cập nhật : 01-10-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600