Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Linh Như
Email: thichlinhnhu@juno.com


...... ... .

Thích Linh Như, thế danh Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1932, tại Hà Nội, con của cụ ông Nguyễn Văn Chung, pháp danh Phúc Quả, cụ bà Nguyễn Thị Liên, pd: Diệu Hoa, trong một gia đình  gồm 11 anh chị em. Thầy từng học trường Chu Văn An, tham gia Quân Ðội VNCH từ năm 1954 đến 1975, chức vụ cuối cùng là Trung Tá thuộc binh chủng Quân Nhu. Ðến Mỹ đĩnh cư 1975, đi học lại và tốt nghiệp luật sư tại trường Texas University và hàng nghề Luật Sư đến năm 1996. Sau đó về hưu và duyên lành đã đến, ông đã gặp HT Thích Huyền Vy vào năm 1998 tại Pháp và phát tâm xuất gia năm 2000, thọ cụ túc giới năm 2001, hiện tại đang tĩnh tu tại Chùa Linhh Sơn, Santa Fe, Texas. Liên lạc với Thầy Linh Như qua email: thichlinhnhu@juno.com

Bắt đầu làm cộng việc chuyển vận các kinh từ năm 2006, đã hoàn tất:

- Kinh Thủy Sám (HT Thích Trí Quang dịch)
- Kinh Ðịa Tạng (HT Thích Trí Tịnh dịch)
- Kinh Lương Hoàng Sám (HT Thích Viên Giác)

Sẽ chuyển vận các kinh khác:
- Kinh Pháp Hoa (HT Thích Trí Tịnh dịch)
- Kinh Dược Sư (HT Thích Huyền Dung dịch)---o0o---
 

Cập nhật :01-02-2010
Khởi đăng:01-04-2009

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544