Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Huyền Dung


...... ... .

 

 


Hòa Thượng Thích Huyền Dung, sinh năm 1918 (dịch giả Kinh Dược Sư, bản dịch được sử dụng rộng rãi nhất)
Hòa Thượng rời VN đến Anh quốc hoằng Pháp từ 1953, năm 2000 di cư sang Hoa Kỳ.

Hiện Hòa Thượng đang lưu trú tại Phật Quang Thiền Viện
 (1325 N. French St, Santa Ana, CA 92701. Tel: 714. 836 5604)
(hình chụp tại  Lễ Khánh Thành Chùa Phật Đà,
thành phố San Diego, tiểu bang California ngày 4-1-2004)

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Dược Sư. HT Thích Huyền Dung dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Kinh Thủy Sám. HT Thích Huyền Dung dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giáo trình Thiền & Tịnh Độ (khóa 12 tháng). HT Thích Huyền Dung biên soạn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giảng giải Kinh Pháp Hoa. HT Thích Huyền Dung biên soạn

 


---o0o---

Khởi đăng : 13-01-2003
Cập nhật : 25-08-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600