Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

 

Hòa Thượng Thích Huệ Hưng

(1917-1990)


 

 

 

 

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. HT Thích Huệ Hưng dịch
Pháp Môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định. HT. Thích Huệ Hưng dịch

Thọ giới. HT Thích Huệ Hưng dịch

Tưởng niệm

Nghĩa nặng tình thâm. Thích Thiện Hữu
 

Tiểu sử:

Tiểu sử (trích Danh tăng VN thế kỷ 20)

 

---o0o---

Cập nhật : 01-03-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544