Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

TT Thích Hạnh Tuấn
Email: thichhanhtuan@yahoo.com
Website: www.chuatruclamchicago.org


 

 

 

 

 


Kinh tụng:
 

Kinh Thủy Sám 01. HT Thích Trí Quang dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Thủy Sám 02. HT Thích Trí Quang dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Thủy Sám 01. HT Thích Trí Quang dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Các bài kệ tán. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh A Di Đà. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Tám Điều Giác Ngộ. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Giáo Hóa Người Bệnh. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Người Áo Trắng. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Người Biết Sống Một Mình. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Pháp Ấn. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Phước Đức. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Kinh Trung Đạo Nhân Duyên. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Mười Bài Sám Nguyện. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Nghi Thức Công Phu Tại Gia. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng
Nghi Thức Siêu Độ. Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thích Hạnh Tuấn tụng

 


Bài viết:

 

Những Chữ Kỵ Huý Xuất Hiện trong Kinh Kim Cang ...... Thích Hạnh Tuấn

 Kinh Kim Cang trong nguồn mạch văn hiến của PGVN. Thích hạnh Tuấn

 Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay. Thích hạnh Tuấn
Giữ Thân Như “Mệ” Giữ Tâm Cho “Phật”. Thích Hạnh Tuấn
Trại sinh Huyền Trang học & làm theo hạnh của Pháp Sư Huyền Trang.Thích Hạnh Tuấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đi Tìm Ý Nghĩa của Cuộc Sống Qua Quan Điểm Thời Gian trong PG. Thích Hạnh Tuấn

 

Hình ảnh:


 Hình ảnnh Lễ Khánh Thành Chùa Trúc Lâm,  Chicago ( 22-10-2006)

Hình ảnh chiêm bái Phật Ngọc tại Chùa Trúc Lâm (4-2011)

 

 


Đôi nét về TT Thích Hạnh Tuấn:

Sinh năm 1956 tại thôn Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Xuất gia từ thuở nhỏ với Hòa Thượng Thích Như Vạn, Trụ trì Tổ Đình Phước Lâm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
1972 thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang do Hoà Thượng Thích Phúc Hộ làm đàn đầu.
1972-1975 học chương trình Phổ thông Trung Học tại trường Trần Quý Cáp, Hội An
1976 thọ Tỳ Kheo tại Đại Giới Đàn Quảng Đức, do Hoà Thượng Thích Trí Thủ làm Chánh Chủ Đàn tại Chùa Ấn Quang, văn phòng tạm của Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất. Hoà Thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu.
1980-1984 tham học Chương Trình Cao Cấp Phật Học Đặc Biệt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.
1984 vượt biên đến Indonesia. Xây cất Chùa Kim Quang tại trại tỵ nạn Pulau Galang.
1985 định cư tại Hoa Kỳ 
1987-1989 học tại City College of San Francisco
1990-1992 học ngành Tâm Lý Học (phụ) và Ngôn Ngữ Văn Minh Trung Hoa (chính) tại San Francisco State University.
1993-1995 học chương trình Cao Học Tôn Giáo Tỷ Giảo (Master of Theology Studies) tại Harvard University.
1996-2005 học chương trình Tiến Sĩ Phật Học (Buddhist Studies) tại University of California at Berkeley. Luận án, “Kinh Khắc Bản Gỗ - Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam”(Vietnamese Buddhist Xylography:Surviving Evidence For a of the True Nature of Vietnamese Buddhist Tripitaka)
1985 – 2000 Thường trú học hành và hoằng pháp tại Chùa Từ Quang, San Francisco, tiểu bang California.
2000 – 2005 Thường trú và nghiên cứu tu học tại Tu Viện Kim Sơn, Watsonville, tiểu bang California
10/2005-10/2006 Lãnh đạo tinh thần, Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại tiểu bang  Illinois, USA
22/10/2006 Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago,tiểu bang  Illinois, USA
Trang Chủ trang nhà – http://www.chuatruclamchicago.org
Đã có bài đăng trên nhiều báo chí Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại như Nguồn Sống, Chân Nguyên,  Phương Trời Cao Rộng, Viên Giác, Thằng Mõ San Francisco, Sen Trắng. Có bài đăng trên các trang nhà điện toán toàn cầu như Thân Hữu Già Lam, .v.v… 

Tác phẩm sẽ xuất bản:

-         Thiền Tập Phật Giáo, Tâm Lý Trị Liệu Hoa Kỳ (Anh Việt Ngữ)

-         Kinh Khắc Bản Gỗ - Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam (Anh Việt Ngữ) 

Những luận văn nghiên cứu khác:

-         Tinh Thần và Hình Thái của Thiền Học (Việt Ngữ)

-         So Sánh Triết Lý Thiền Tông với Tịnh Độ Giáo (Việt Ngữ)

-         Huyền Trang và Những Cơn Mộng (Việt Ngữ)

-         Trại Sinh Huyền Trang Hãy Học và Làm Theo Hạnh Nguyện của Pháp Sư Huyền Trang (Việt Ngữ)

-         Sự Đóng Góp của Nam Nữ Cư Sĩ trong Mái Nhà Phật Giáo (Việt Ngữ)

-         Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm - Từ Tín Ngưỡng Dân Gian Đến Đỉnh Cao Của Nền Mỹ Thuật Phật Giáo Việt Nam (Việt Ngữ)

-         Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu Hoa Kỳ (Việt + Anh Ngữ)

-         Kinh Kim Cang - Sự Hình Thành và Phát Triển (Việt + Anh Ngữ)

-         Kinh Pháp Hoa - Sự Hình Thành và Phát Triển (Việt + Anh Ngữ)

-         Nghiên Cứu về Sự Hình Thành và Phát Triển của Tư Tưởng Bát Nhã (Việt + Anh Ngữ)

-         So Sánh Sự Hành Hoạt và Tu Chứng của Chư Vị Trưởng Lão Tăng và Trưởng Lão Ni (Việt + Anh Ngữ)

-         Thương Người Như Thể Thương Thân, Nghiên Cứu So Sánh Giáo Lý Từ Bi Bình Đẳng của Phật Giáo với Tinh Thần Bát Ái của Thiên Chúa Gíao (Việt + Anh Ngữ)

-         Chúa Rửa Chân cho Con Chiên, Phép Lạ trong Tình Yêu của Đạo Chúa (Việt + Anh Ngữ)

-         So Sánh Tư Tưởng và Hành Động của Phật Giáo với Thiên Chúa Giáo trong Vấn Đề Bảo Vệ Môi Sinh (Việt + Anh Ngữ)

-         Đi Tìm Ý Nghĩa Thâm Sâu của Thế Đế và Tục Đế trong Nền Tư Tưởng Triết Học Phật Giáo Ấn Độ (Anh Ngữ)

-         Đi Tìm Chân Nghĩa của Phật Bảo trong Truyền Thống Nguyên Thuỷ Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo và Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây Tạng (Anh Ngữ)

-         Ý Nghĩa Đích Thực của Chân Lý Tương Đối và Tuyệt Đối trong Nền Tư Tưởng của Phật Giáo Đại Thừa (Anh Ngữ)

-         Bàn về  Triết Lý Tự Nhiên trong Nền Tư Tưởng của Phật Giáo Ấn Độ và Tây Tạng (Anh Ngữ)

-         So Sánh Quan Điểm Sống Chết của Leo Tolstoy với Phật Giáo Tây Tạng (Anh Ngữ)

-         So Sánh Quan Điểm về Hạnh Phúc và Khổ Đau của Sigmund Freud với Phật Giáo (Anh Ngữ)

-         Đạo Đức Học Phật Giáo và Triết Lý Tánh Không (Anh Ngữ)

-         Giá Trị của Sức Mạnh Bất Bạo Động (Anh Ngữ)

-         Học Thuyết Kinh Tế của Phật Giáo trước Sự Thẩm Định Giá Trị của Xã Hội (Anh Ngữ)

-         Một Xã Hội Hoà Bình trong Một Quốc Giáo Phật Giáo (Anh Ngữ)

-         Sự Liên Hệ Mật Thiết Những Khía Cạnh Xã Hội Học của Phật Giáo Đại Thừa với Quan Điểm Thánh Phàm, Lý Trí và Niềm Tin (Anh Ngữ)

-         Điểm Sách “Khương Tăng Hội Toàn Tập của Lê Mạnh Thát (Anh Ngữ)

-         Nghiên Cứu về Tư Tưởng Duy Thức Học của Pháp Xứng (Anh Ngữ)

-         So Sánh các Nghi Lễ Tế Tự trong Thiên Chúa Giáo với Phật Giáo (Anh Ngữ)

-         So Sánh Triết Lý Hành Động của Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản với Việt Nam (Anh Ngữ)

-         Quan Niệm về Không Gian và Thời Gian trong Phật Giáo (Anh Ngữ)

-         Phân Biệt Công Đức Bố Thí của Đại Đế A Dục với Tích Chuyện Bà Già Cúng Đèn (Anh Ngữ)

-         Nghiên Cứu và Phân Tích Hai Lá Đồng Tâm Kinh Bát Nhã của Chùa Phật Tích (Việt Ngữ)

-         Mỹ Thuật Phật Giáo - Từ Giai Đoạn Hình Thành đến Thời Kỳ Phát Triển Cực Thịnh tại Động Đôn Hoàng (Anh Ngữ)

-         Mỹ Thuật của Nền Điêu Khắc Chạm Trổ Trên Đá về Lịch Sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Anh Ngữ)

 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 11-11-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544