Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trị Tâm Sân Hận . His Holiness Dalai Lama.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tôn giả A-Để-Sa. Thích Hằng Đạt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thần Tăng Thiên Trúc.Thích Hằng Đạt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Sư Tống Khách Ba . Thích Hằng Đạt dịch 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai Thị Của Đại Sư Hám Sơn. Thích Hằng Đạt dịch


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600