Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Giải Hiền
Email: pulichinan@gmail.com
Website:
http://ttmd.servehttp.com:8080/default.aspx
 


 

 


 

Làm điều thiện là điều bình thường ... Thích Giải Hiền

Nhân mùa Phật Đản,Nói về  niềm tin kiên định của người Phật tử Thích Giải Hiền


Hình ảnh Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức do Thầy Giải Hiền phụ trách:

 

 

 

 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 01-09-2008

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544