Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

htdn.jpg (11464 bytes)

Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
( 1924 - 2002)
Tin buồn


...... ... .

 

Kinh Những Điều Phật Dạy
Kinh Phật Dạy Lần Cuối Cùng Khi Nhập Niết Bàn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật là gì?
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng đi của thời đại
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật, nguồn văn hóa sinh động
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên lý sáng lập Đạo Phật
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh hoa, một tổng hợp triết lý
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thương nhớ thi sĩ Bùi Giáng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật và dòng sử Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáng một niềm tin
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái niệm triết lý Kinh Hoa Nghiêm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lá thư đầu Xuân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh đuốc Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân quả, luân hồi, nghiệp báo và Tổ ấm Việt Nam
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Hư Lục, một kiệt tác của nền văn hóa dân tộc Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thủ bút của Hòa Thượng Thích Đức Nhuận

 

_____________________________________________________________

 

Tưởng Niệm

---o0o---

Hòa Thựợng Thích Đức Nhuận, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, hiện Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã viên tịch 


Bàn thờ Giác Linh Hòa Thượng tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu


Tưởng niệm :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư báo tang : TT Thích Tuê Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính tiễn biệt Thầy. HT Thích Mãn Giác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu sử Hòa Thượng Thích Đức Nhuận .Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Điếu văn tưởng niệm HT Thích Đức Nhuận. Thích Bảo Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Điếu văn tưởng niệm HT Thích Đức Nhuận. Viện Hoá Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes).Điếu văn tưởng niệm HT Thích Ðức Nhuận Thích Thiện Hữu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính dâng Cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận: Ðiếu văn đại diện Tăng Ni đang tu học tại Ấn Ðộ
ICONFLASH.jpg (769 bytes).Ðàm hoa thường tại Thích Thiện Hữu
ICONFLASH.jpg (769 bytes).Vạn thế lưu danh Thích Thiện Hữu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dung Từ Vẫn Đấy. Hải Hạnh
 


Thư mục tác phẩm của Hòa Thượng Thích Đức Nhuận :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gió Thiêng (Thơ) Vạn Hạnh, 1959
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Tinh Hoa, Một Tổng Hợp Đạo Lý (đã tái bản 4 lần), Vạn Hạnh, 1960.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyển hiện Đạo Phật vào thời đại, Vạn Hạnh, 1967.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trao cho thời đại một nội dung Phật chất (sách đã dịch ra Anh ngữ, Vạn Hạnh, 1969).
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sứ mệnh người Phật tử đối với dân tộc và đạo Pháp
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến thiết văn minh Phật giáo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật và dòng sử Việt

(ba tác phẩm này do Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, U.S.A ấn hành, 1995-1996).Và tái bản tại Sài Gòn năm 1997

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáng một niềm tin (Dịch và sáng tác từ năm 1975 đến nay), Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, U.S.A ấn hành, 1999.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng đi của thời đại , Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, U.S.A ấn hành, 2001.

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Những điều Phật dạy - Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời dạy cuối cùng của Đức Phật - Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh.

(Cả hai tác phẩm trên nguyên văn chữ Hán trích trong "Thánh điển Yếu Tập", Chùa Giác Minh ấn tống, 1980-1995. ký tên : Thái Không).  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái luận triết lý Kinh Hoa Nghiêm Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới tại California, U.S.A ấn hành, 1999


Những bài viết khác :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Băng đôi chân của mình, mời người hãy đi lên (1994)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lá thư đầu Xuân ( 1997)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh đuốc Quảng Đức ( 1998)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự thăng trầm của Phật giáo Việt Nam ( 1999)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân quả, luân hồi, nghiệp báo và Tổ ấm Việt Nam ( 1998)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Hư Lục, một kiệt tác của nền văn hóa dân tộc Việt ( 1998)


---o0o---


Trở về Trang Đại Lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức
 


---o0o---

Cập nhật : 01-10-2003


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600