Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Chân Tính
Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, Hốc Môn, Sàigòn


...... ... .

 
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu Nhà. Thích Chân Tính
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyền Thọ Tam Quy. Pháp Sư Tịnh Không. Thích Chân Tính dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Lược Truyện Phật Thích Ca.  Jonathan Landaw. Thích Chân Tính dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Chuyện bình thường. Thích Chân Tính dịch
 ---o0o---

Cập nhật : 01-06-2004

       

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600