Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Chánh Lạc


...... ... .

 

Sống và chết

Kinh Dược Sư

Thiền với Tịnh Độ

Nghi thức tụng niệm

Phật giáo và Thanh niên

Khóa lễ Phật Đản, Vu Lan

Chùa Hải Đức Nha Trang

Nghiên cứu về chữ Không

Con đường để thành Phật

50 mẫu chuyện đạo chọn lọc

Nguyên lý về vấn đề niệm Phật

Phật giáo của Nhi đồng (2 tập)
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Kinh Hồng Danh Chư Phật (3 tập)

Những Vấn Đề Trong Đạo Phật (2 tập)
Phật Giáo Đại Tạng Kinh ( 1000 trang)

 

____________________

 

Đôi nét về
Hòa Thượng THÍCH CHÁNH LẠC

 Sinh quán: Sinh ngày 8 tháng 1-1931 tại Quảng Trị, Việt Nam.
Tục danh: Lê Kim Cương. Xuất gia: 1944. Pháp danh: Chơn An. Pháp hiệu: Chánh Lạc.
 Ðệ tử của Ðại lão Hòa Thượng Hải Ðức Thích Phước Huệ. Học Tăng Phật học Ðường Báo Quốc, Huế, từ 1947-1956. Thọ Cụ Giới và Bồ Tát Giới cuối năm 1953, tại Phật Học Ðường nói trên.
Năm 1960-1961: Ðậu tú tài 2.
1963-1964: Tốt nghiệp Cử nhân giáo khoa Việt Hán tại Ðại học Văn Khoa Sàigòn. Cuối 1963-1964: Nguyên Tổng Thư Ký của Ban Tổ chức Ðại Hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam.
1966-1969: Nguyên Tổng Thư Ký Tổng Vụ Giáo dục GHPGVNTN.
1967: Nguyên Tổng Thư Ký Ủy ban Bảo vệ Hiến chương 05/66.
1968: Nguyên Tổng Thư Ký Ðại hội Giáo dục Bồ Ðề và Phật Học viện toàn quốc.
1967-1968: Giảng sư phân khoa Phật học Viên Ðại học Vạn Hạnh; Hiệu trưởng trường trung học đệ nhị cấp Bồ Ðề Bình Dương.
Cuối 1969: Du học Ðài Loan.
1971-1972: Ðậu Cao học tại Ðại học sư phạm Ðài Loan.
1979-1980: Ðậu Tiến sĩ Văn chương và Triết học Trung Hoa tại trường Ðại học nói trên.

 Các Chức Vụ Hiện Tại:

1. Giám đốc nhà xuất bản Phú Lâu Na.
2. Ðã và đang lãnh đạo tinh thần: CÐPGVN Colorado, chùa Như Lai, chùa Phước Huệ, Miami. HPG Garden City, chùa Từ Quang, HPGTN, chùa Phổ Quang, Utah.
3. Thành viên Hội đồng Ðại diện GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo.
4. Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Ðồng Ðiều Hành (nhiệm kỳ 1992-1996; 1996-2000; 2001-2004).
5. Vụ trưởng Vụ Hoằng Pháp (nhiệm kỳ 1992-1996; 1997-2000).
6. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp (nhiệm kỳ 2000-2004).

 


---o0o---

Cập nhật : 01-03-2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600