Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

pt.jpg (13346 bytes)

Cư Sĩ Phúc Trung


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Năm giới. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý luân hồi. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý nhân duyên. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý nhân quả. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười điều thiện. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười hai nhân duyên. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người Phật tử chân chánh. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phương pháp tu học hàng ngày. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tam Quy. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiện ác nghiệp báo. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáu độ. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý nghĩa kinh Nhật Tụng. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bốn đế. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập thất. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật. Phúc Trung
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cúng dường Tam Bảo. Phúc Trung

Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu. Phúc Trung


---o0o---

 

Cư  Sĩ  Phúc Trung , tên thật :Huỳnh Ái Tông .
Ngày tháng năm sanh : 13-5-1941
tại làng Bình Thủy, Tổng Định Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long Xuyên . Học lực : Đại Học
Nghề nghiệp : Giáo sư Chuyên Nghiệp Đệ Nhị Cấp
Quá trình hoạt động :

Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử (1958) 
Phó Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Vạn Hạnh, Nhiệm kỳ 1 & 2 (NK 1964-65, 1965-66)

Giáo sư Trung Học Kỹ Thuật Ban Mê Thuộc, Nguyễn Trường Tộ Sàigòn (1966-1974)

Hiệu Trưởng Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ Sàigòn (1974-75)

Hiệu Phó Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ (1982)

Giáo viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức (1984)

Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH (Khóa 27-1968)
Học Tập Cải Tạo (Trãng Lớn, Cà Tum : 1975-1977)

Chủ Biên : Nguyệt san Phật Học (1995)

Trang chủ : Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại (1998)

Tác phẩm : - Kỹ Nghệ Họa Lớp 9, Chiêu Dương Xuất Bản (1971)
Bài Tập Kỹ Nghệ Họa, Khai Trí Xuất Bản (1972)Văn Học Sử Miền Nam (chưa in) Kịch : Khi Từ Thức Về Trần (chưa in)


 

---o0o---

Cập nhật : 01-02-2011


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600