Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Triết gia Phạm Công Thiện


...... ... .

 

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Sử Giáo Sư Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cáo bạch Tang Giáo Sư Lễ Phạm Công Thiện. HT Thích Trí Chơn


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngộ nhập .  Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong ánh sáng bất tận của Phật A Di Đà . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động toàn diện của tâm thức sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ Tát . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong đệ nhất khổ đế . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong tư tưởng Phật giáo Mật tông . Phạm Công Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tiểu luận về Bồ Ðề Ðạt Ma, tổ sư Thiền tông (1964) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ý thức mới trong văn nghệ và triết học (1965) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ngày sinh của rắn (1967) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trời tháng Tư (1966) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
I
m lặng hố thẳm (1967)
Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Hố thẳm của tư tưởng (1967) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Mặt Trời không bao giờ có thực (1967) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Bay đi những cơn Mưa Phùn (1970) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ði cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất (1988) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong tư tưởng Phật Giáo (1994) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết lý Việt Nam về sự vượt biên (1995) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để trở thành một bậc Bồ Tát Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáng rực khắp bốn phương Trời (1998) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tinh tuý trong sáng của đạo lý Phật Giáo (1998) Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên tất cả đỉnh cao là Im Lặng Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một đêm siêu hình với Hàn Mặc Tử Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai ngôn cho một câu hỏi dễ hiểu: Triết học là gì? Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðối mặt với 1000 năm cô đơn của Nietzche. Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) GS Phạm Công Thiện dự lễ ra mắt sách của Thầy Tuệ Sỹ

 Dịch thuật:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Jiddu Krishnamurti, Tự do đầu tiên và cuối cùng (1968) Phạm Công Thiện dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Martin Heidegger, Về thể tính của chân lý (1968) Phạm Công Thiện dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Martin Heidegger, Triết lý là gì? (1969) Phạm Công Thiện dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Friedrich Nietzsche, Tôi là ai? Đây là người mà chúng ta mong đợi! (1969) Phạm Công Thiện dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nikos Kazantzakis, Rèn luyện tâm thuật huyền linh (1991) Phạm Công Thiện dịch
 

Thơ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài thơ năm chữ. Phạm Công Thiện

 


---o0o---

Khởi đăng : 01-02-2002
Cập nhật : 11-03-2011Webmaster:quangduc@quangduc.com

     Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600