Vietnamese

 Quang Duc Homepage

English

Nguyệt Nguyễn
(bút danh khác: Quảng Thanh, Diệu Tiên, True Mind)


...... ... .

 

 

Hãy chân thật từ ái . Nguyệt Nguyễn
Điệu Khiêu Vũ Chậm. Nguyệt Nguyễn
Chúng ta là thế giới. Michael Jackson & Lionel Richie. Nguyệt Nguyễn dịch

Cùng kết duyên Đại Thừa. Quảng Thanh
You are everything. Nguyet Nguyen
When you are not being loved, Please don’t cry! Nguyet Nguyen

53 chân dung thành viên Hành Hương chiếm bái Phật Tích Ấn Độ 2006. Quảng Thanh

Hành Hương chiếm báiPhật Tích Ấn Độ 2006. (ghi chép chung với nhiều người trong đoàn)


---o0o---

Cập nhật : 27-06-2009


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Back to English Section

 Top of page

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544