Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Ngọc Bích Diệu Liên
 


...... ... .

 

 

Người Thầy Thuốc giỏi
Tại sao chúng ta quy y
Lễ bế giảng khóa tu và lễ Xuất gia
Từ buổi lễ khai giảng đến buổi học dự thính khóa tu gieo duyên 2001


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544