Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Minh Thông


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ Điển Phật Học Đối Chiếu. Minh Thông biên soạn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Thích Ca : con dường từ khổ hạnh đến giác ngộ .. Minh Thông dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thiền nội quán và khủng hoảng môi sinh. Prof. Lily de Silva. Phramaha Witoon Thacha (dịch Anh) Cư sĩ Minh Thông (dịch Việt)

 


Tác phẩm đang tiến hành dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Rhys Davids, T. W, & Stede. (1997). Pali-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1st Ed. 1921.


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600