Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Minh Thiện
Trịnh Chỉnh


...... ... .

 

ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Cây Chánh Giác. Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch

ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Ngược Dòng. Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Niết Bàn qua tâm lý học PG. Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch

 

 

Các dịch phẩm đang tiến hành :


ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Barua, A. K. (1990). Mind and Mental Factors in Early Buddhist Psychology. Delhi: Northern Book Centre. Minh Thiện Trịnh Chỉnh, dịch và hoàn tất năm 2003
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Rhys Davids, Mrs. C.A.F. (1978). The Birth of Indian Psychology and Its Development in Buddhism. Delhi: Oriental Reprint Corporation, 1st ed. 1936.
Minh Thiện Trịnh Chỉnh, dịch và hoàn tất năm 2003
ICONFLASH.GIF (1595 bytes) Johansson, Rune. E. A. (1969). The Psychology of Nirvana. London: George Allen & Unwin.
Minh Thiện Trịnh Chỉnh, dịch và hoàn tất năm 2003
___________

Minh Thiện Trịnh Chỉnh, sinh năm 1942 ( Nhâm Ngọ), tốt nghiệp Sư Phạm năm 1960, Cử nhân Anh Văn Đại học văn khoa Sàigòn ( 1974) , chức vụ cuối cùng là hiệu trưởng Trường Trung Học Nguyễn Cư Trinh ( Gò Vấp, Gia Định). Định cư tại Úc năm 1980. Học trở lại và lấy được Văn bằng Sư Phạm La Trobe University 1990. Từ năm 1980-1990, tài xế xe buýt thuộc bộ Giao thông Tiểu bang Victoria. Từ 1990 đi dạy trở lại tại  trường Trung Học Collingwood và Footscray City College. Từ 1999, nghỉ hưu, tỉnh tu, nghiên cứu và dịch thuật tại nhà riêng vùng Glenroy, thành phố Melbourne, Úc Châu.


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600