Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Nguyên  Thạnh
Lê Trung Hưng


...... ... .

 
 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch

________


Nguyên Thạnh, tên thật là Lê Trung Hưng,
sinh năm 1951 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Trước 1975, làm việc cho Management Association of Vietnam (MAVN) tại Sàigòn. Hiện nay dạy học, và dành nhiều gian để nghiên cứu Phật học, đặc biệt là giáo lý Mật Tông. Truyền Thuyết về Tám Mươi Tư Thánh Tăng Mật Giáo là bản dịch đầu tiên của ông. Ngoài ra, ông còn hiệu đính nhiều bản dịch Mật Tông  như: Chuyển hóa Tâm, Đại Diễn Giải Mật Giáo, Biển Phương Tiện, Thiền Ánh Bình Minh Phương Tây, Thiên Nữ Kinh.....


---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600