Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
 


...... ... . 

Thức Thứ Tám (sách).  Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
Phân loại nghiệp. Tiến sĩ Lâm Như Tạng
Thuộc tính của thức thứ tám. Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thăm lại chùa xưa. Như Tạng
Điếu văn tưởng niệm TT Thích An Thiên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh hào quang Quảng Đức.  Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những giọt đời . Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Trên Nửa Đời Đi (Tập thơ). Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lối Hoa Vàng. Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cha sống mãi giữa đời con. Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Không ai thoát khỏi luật vô thường. Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lênh đênh kiếp sống. (chùm thơ). Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tháp Chuông Chùa Hải Đức. Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Trà (thơ). Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngược sóng (thơ). Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ Yếu Đại Hội Kỳ 4. Giáo Hội

 

 

Tiến Sĩ Lâm Như Tạng

Sinh năm 1943 tại Quảng Ngãi .  

Năm 1967 tốt nghiệp Cao Ðẳng Phật Học tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Saigon.

Ðậu Tú Tài hai năm 1968. Sinh viên Ðại Học Luật Khoa  Saigon  và  Phật Khoa tại Ðại Học Vạn Hạnh.

Tháng 12 năm 1969 du học Tokyo, Nhật Bản. 

Năm 1975 tốt nghiệp cử nhân Kinh Tế Chính Trị học tại Ðại Học Meiji , Tokyo, Nhật Bản.

Năm 1977 tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ  Chính Trị Học (Master’s Degree in Political Science) tại đại học Meiji, Tokyo, Nhật  Bản.

Năm 1983 tốt nghiệp Tiến Sĩ  Chính Trị Học (Doctor of Philosophy in Political Science) tại đại học Meiji, Tokyo, Nhật Bản .Nghiên cứu về so sánh hiến pháp tại đại học Tokyo, Nhật Bản .

Năm 1986 định cư tại Sydney, Úc Ðại Lợi. Nghiên cứu về hiến pháp và chính trị Úc Ðại Lợi tại đại học Sydney.

Tất cả những bằng cấp tại Việt Nam và tại Nhật Bản được chính phủ Úc Ðại Lợi công nhận tương đương với bằng cấp tại Úc .

Năm 1990 Ðậu hai bằng thông dịch : (Việt  - Anh, Anh - Việt)  và  (Nhật -  Anh,  Anh Nhật).  

Từ năm 1987 đến hiện tại làm việc tại Bộ Tư Pháp của tiểu bang New South Wales, Úc Ðại Lợi.

Giảng Sư thỉnh giảng tại Ðại Học New South Wales,  Sydney, Úc Ðại Lợi .

Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Văn Hóa Giáo Dục thuộc Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan.

 Những tác phẩm chính :

1-     So Sánh Hai Chế Ðộ Chính Trị của  Anh và Hoa Kỳ - Tokyo 1977.

2-     Tự Ðiển Vietnamese – Japanese – Ede  (Lâm Như Tạng và T. Shintani  etc.) – Tokyo 1981 .

3-     Nghiên Cứu  về Ðiều Chín Hiến Pháp Nhật Bản  - Tokyo 1983 .

4-     Những Ðặc Ðiểm Trong Phương Pháp Quản Lý Xí Nghiệp tại Nhật Bản  -  (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) -  Sydney 1988 . v.v…

5-     Thức Thứ Tám  (sẽ xuất bản)

 

Về thơ :

6-     Gởi Về Quê Mẹ - Tokyo 1978.

7-     Hạnh Phúc Từ Ðây  (Như Tạng và Ngọc Bích) – Tokyo 1982.

8-     Những Bước Thời Gian – Tokyo  1984.

9-     Trọn Vẹn Một Tình Yêu – Sydney 1991 .

10- Con Ðường Cảm Thông  (truyện thơ) . Sydney 1986.  v.v.…

11- Trở Về Thăm Mẹ  (sẽ xuất bản)  .

Hiện đang cng tác với các báo Viên Giác tại Ðức Quốc và báo Pháp Bảo tại Sydney ; các trang mạng trên Intertnet  như  www. quangduc.com;  www.viengiac.net, www.ERCT.com , www.buddhismtoday.com  v.v...


Các tác phẩm khác :

Trọn vẹn một tình yêu ( thơ, xuất bản 1991)
Con đường cảm thông ( truyện thơ, 1996)
So sánh hai chế độ chính trị của Anh và Hoa Kỳ (1976)
Nghiên cứu điều 9 Hiến Pháp Nhật Bản ( 1983)
Những đặc điểm trong phương pháp quản lý xí nghiệp tại Nhật Bản ( 1987)---o0o---

Cập nhật : 18-09-2009


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544