Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thích Nữ Hạnh Tâm

Lam Khê


...... ... .

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Băng ngàn. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bên khu rừng trúc. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bên khu rừng tuyết. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cánh hạc non ngàn . Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cánh sen mùa hạ. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cô gái và búp sen vàng. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cánh hạc mùa đông. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chim con về với Phật. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chiếc lá về nguồn.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyện con bò vàng.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con bê và nắm cỏ. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con đường hoa nắng. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con đường hoa đạo. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng đời bến đạo. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng sông quê mẹ.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dấu chân mùa Phật đản. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đồng vọng quê hương.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đường lên núi Cấm.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giấc mộng vàng son. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giữa dòng sông hoa. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh ngộ mùa xuân.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hư ảo một màu hoa. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc nắng lung linh. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc hoa màu biển. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lẽ sống. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời cầu nguyện cho mùa xuân.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một chuyến trở về.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một thoáng Tâu Nguyên.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nén hương trầm. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngày về quê mẹ. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người chèo đò năm xưa. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người cho vay nợ.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhành lá bồ đề.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nơi bình minh yên tịnh. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Qua mùa mưa bão. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tản mạn những ngày đông.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tượng Phật màu thiên thanh. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếng vọng ban mai. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiếng đàn của vị tu sĩ. Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên đỉnh Bà Nà.  Lam Khê

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan với những người con xa xứ.  Lam Khê

---o0o---

Cập nhật : 3-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600