Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Khánh Hỷ


...... ... .

 

Khánh Hỷ đã xuất gia và tu tập dưới sự hướng dẫn của thiền sư Kim Triệu. Trong nhiều năm qua, sư đã đi đây đó hướng dẫn những khóa tu thiền quán Vipassana tại nhiều nơi trên Hoa Kỳ, Úc châu và Canada. Sư Khánh Hỹ là tác giả cũng như đã phiên dịch rất nhiều quyển sách đã được xuất bản như Ðạo Phật Con Ðường Hạnh Phúc, Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Ngay Trong Kiếp Sống Này.
 

Con đường hạnh phúc . Tỳ kheo Viên Minh & Tỳ kheo Khánh Hỷ . 
Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch

Ðại Niệm Xứ - Giảng giải kinh Ðại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch). 
Phật pháp là lương dược. Ajahn Chah - Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch

Chỉ là một cội cây. Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển dịch
 


---o0o---

Cập nhật : 1-1-2005


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)