Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

ttq2.jpg (14608 bytes)

HoàThượng Thích Trí Quảng


...... ... .

 Lược giải Kinh  Duy Ma. HT. Thích Trí Quảng ( xem trên net)
Lược giải Kinh  Hoa Nghiêm HT. Thích Trí Quảng ( xem trên net)

Xem trên CD-Rom :

Lược giải Kinh Duy Ma .  HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Kinh Hoa Nghiêm. HT. Thích Trí Quảng

Lược giải Kinh  Pháp Hoa. HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Kinh Bát Nhã.
HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Kinh  Bảo Tích.
HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh.
HT. Thích Trí Quảng
Khái Luận về Phật Giáo.
HT. Thích Trí Quảng
Cảm niệm về Đức Phật.
HT. Thích Trí Quảng
Ba Mươi Bài Thuyết Pháp.
HT. Thích Trí Quảng
Tư Tưởng Phật Giáo.
HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Bổn Môn Pháp Hoa Kinh.
HT. Thích Trí Quảng
Tư tưởng Phật Giáo ( 2 tập).
HT. Thích Trí Quảng
Những bài giảng về hoằng pháp và trụ trì.
HT. Thích Trí Quảng


Phật giáo, triết lý sống của thời đại. HT. Thích Trí Quảng
Hãy trao cho thời đại những gì họ cần. HT. Thích Trí Quảng


______________


Hòa Thượng Thích Trí Quảng, sinh năm 1938 tại Củ Chi, Sàigon. Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản năm 1971. Hiện nay đang giữ các chức vụ :

- Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN
- Trưởng ban Trị Sự Thành Hội PG TPHCM
- Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ
---o0o---

Cập nhật : 01-09-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600