Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

 

Cư Sĩ Hạnh Cơ


...... ... .

 

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các bài kệ tán. Hạnh Cơ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đnh lễ Thù Ân. Hạnh Cơ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sám Ngã Niệm. Hạnh Cơ dịch

Chùa một cột với tinh thần PG Việt Nam thời nhà Lý. Hạnh Cơ

Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Tam tạng pháp sư Bát Nhã. Hạnh Cơ dịch

Kinh Vô Lượng Nghĩa.Tam tạng pháp sư Đàm Ma Già Đà Da Xá. Hạnh Cơ dịch

Kinh Tứ Thập Nhị Chương có phải là cuốn kinh đầu tiên được dịch tại Trung Quốc. Hạnh Cơ

Lược giải những pháp số căn bản. Cư Sĩ Hạnh Cơ
Mười Vị Đệ Tử Lớn của Phật. Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

Nguồn gốc và tiến trình hình thành kinh Đại Bát Nhã. Hạnh Cơ

Niệm Phật Vô Tướng. Tiêu Bình Thật. Hạnh Cơ dịch

Sơ lược quá trình phiên dịch, soạn thuật và hình thành đại tạng kinh Hán văn. Hạnh Cơ

Việc dịch Kinh thời xưa ở Trung Quốc. Hạnh Cơ

 

Giáo Khoa Phật Học (Cấp Một)
Giáo Khoa Phật Học (Cấp Hai - quyển thượng)
Giáo Khoa Phật Học (Cấp Hai - quyển hạ)
Giáo Khoa Phật Học (Cấp Ba)
 
Trích Lục Từ Ngữ Phật Học (quyển thượng)
Trích Lục Từ Ngữ Phật Học (quyển hạ)
 
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (tập 1)
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (tập 2)

 

 

 

Đôi dòng về cư sĩ HẠNH CƠ

  Cư sĩ HẠNH CƠ sinh năm 1940, tại làng Đắc-nhân, quận Bửu-sơn, tỉnh Ninh-thuận.

Trong quá trình học vấn, về nội điển, đã học tại các nơi: Chùa Thiền Lâm, Đắc-nhân (1947-1949), Tăng học đường Phan-rang (1949-1950), chùa Sinh Trung Nha-trang (1951-1952), Phật học đường Nha-trang (1953-1957), Phật học viện Hải Đức Nha-trang (1958-1960); về ngoại điển, đã học tại các nơi: trường Tiểu học Bồ Đề Nha-trang (1952-1953), trường Trung học Bồ Đề Nha-trang (1953-1957), trường Trung học Lê Quý Đôn Nha-trang (1957-1958), trường Trung học Võ Tánh Nha-trang (1958-1960), trường Trung học Chu Văn An Sài-gòn (1960-1961), trường Đại học Văn Khoa Sài-gòn – Ban Giáo Khoa Việt Hán (1962-1965), Ban Cao học Văn học Viện Đại Học Vạn Hạnh Sài-gòn (1971-1974).

Giữa năm 1980, vượt biên, tới trại tị nạn Galang (Nam-dương), và được đi định cư tại Canada vào cuối năm ấy. Giữa thập niên 1990 đã nghỉ việc, sống đời tri túc, chuyên lo tu học và dịch kinh, soạn sách.

 

 

---o0o---

Cập nhật : 1-5-2012


Webmaster:quangduc@tpg.com.au

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600