Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Giác Nguyên


...... ... .

 

 

Ánh Đuốc Phật Đà Đại Đức Puriso. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
Hãy nói về đau khổ .Tỳ kheo Gavesako. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch Việt
Văn học A Tỳ Đàm ở Miến Điện. Shwe Zan Aung.Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ. Jintaro Takakusu. . Giác Nguyên dịch
Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
 


---o0o---

Cập nhật : 01-11-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600