Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

ĐOÀN VĂN THÔNG


 

 

 


Cư sĩ Đoàn Văn Thông, pháp danh Tâm Chánh (đệ tử cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, chùa Thiên Mụ, Huế) sinh năm 1943 tại Huế, cựu học sinh Quốc Học Huế, tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lý Hóa Vạn Vật 1967; tốt nghiệp cao học Sinh Vật Học năm 1972; Trưởng phòng nghiên cứu rong biển tại Viện Nghiên Cứu Biển Nha Trang 1968-1973; Giảng viên Đại Học Khoa  Học Huế 1971-1972; Giảng viên Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải Nha Trang 1973-1975; Chuyên nghiên cứu về kinh dịch (Iching), hiện định cư tại San Jose, Hoa Kỳ. Độc giả có thể liên lạc để xin thỉnh sách: 408. 942 0899

 

Tác phẩm :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Qua cửa chuyển tiếp. Đoàn Văn Thông

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bí Ẩn Về Tiền Kiếp Hậu Kiếp. Đoàn Văn Thông

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khi chết không mang theo được gì. Đoàn Văn Thông 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hãy tha thứ cho Mẹ. Đoàn Văn Thông 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có thế giới khác không ? . Đoàn Văn Thông 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo & người Âu Mỹ. Đoàn Văn Thông 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành trạng của những kiếp đời nối tiếp. Đoàn Văn Thông 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bác sĩ Edgar Cayce & vấn đề nghiệp báo . Đoàn Văn Thông 

 

 

 

 

---o0o---

Cập nhật : 01-02-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544