Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Diệu Anh 
Trịnh Quỳnh Trâm


...... ... .

 


ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Trở về với chính mình qua Đạo Phật . Lama Yeshe. Diệu Anh dịch 
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Kinh nghiệm & vai trò phụ nữ trong Đạo Phật. K.L.Tsomo, Diệu Anh dịch 
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Phụ nữ Việt Nam tại Úc Châu Diệu Anh Quỳnh Trâm
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Cái nhìn về nước Úc.
Diệu Anh Quỳnh Trâm

 


___________

Diệu Anh Trịnh Quỳnh Trâm, sinh năm 1971 ( Tân Hợi), định cư tại Úc 1985, tốt nghiệp Cử nhân Kinh Doanh Tin Học tại RMIT năm 1993, sau đó đi làm cho sở Thống Kê Úc Châu (ABS), rồi nhân viên quản lý tại Melbourne Convention and Marketing Bureau.. Năm 1999, tốt nghiệp Cao học về ngành Chính Sách và Quản Trị (Public Policy &  Management) tại Đại Học Monash. Hiện làm việc cho Bộ Ngân Khố
 ( Commenwealth Department of Treasury) thuộc Liên Bang Úc.
 


---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600