Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Đạo Hữu Diệu An Xuân Đào
http://www.vnphoto.net/gallery.php?u=Xuandao


...... ... .

 

Những tác phẩm do Đạo hữu Nha Sĩ Diệu An trình bày:
 

Phật học:
Cảm niệm Đức Phật thành đạo
Đại Đế A Dục, Một ông vua hộ trì Phật Pháp
Đức Quan Thánh
Hạnh Phúc
Phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma


Tưởng niệm chư Tôn Đức viên tịch

Chân dung HT Thích Mãn Giác
Đối liễn kính vãng Giác Linh HT Mãn Giác
Nhớ Chùa
Đạt Đạo

Chân dung HT Thích Đỗng Minh
Thư gởi Ôn Đỗng Minh

Chân dung HT Thích Đỗng Chơn

Cảm niệm Ân Sư (TT Chơn Kiến)
Thiệp thỉnh chung thất
Tưởng niệm Lễ Bách Nhật


Tết Nguyên Đán

Mừng Xuân Di Lặc (hình động)
Thiệp Xuân
Tu Viện Quảng Đức đón xuân
Nametag hành hương thập tự

Hình động:
Xuân Di Lặc
Mừng Phật Đản
Vu Lan Thắng Hội

Vu Lan Thắng Hội (2007)


Phù hiệu:
 

Phù hiệu Phật Đản
Phù hiệu Hành hương thập tự
Logo Đại hội Phật Giáo

Vu Lan:

Chữ hiếu của người xuất gia
Vu Lan Nhớ Mẹ

Bìa & sách:

Chết & Tái Sinh (2004)
Ơn Nghĩa Sanh Thành (2005)
Con Mèo Dharma (2005)
Thuyết Luân Hồi (2007)
Phật Giáo Khắp Thế Giới (2006)
Sức Mạnh của lòng từ (2007)
Chết & Tái Sinh (2007)
Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi
Các Bộ Phái Phật Giáo Ấn Độ

Bìa Kỷ Yếu:

Trường Hạ Phổ Quang (2005)
Trường Hạ Pháp Bảo (2006)
Trường Hạ Pháp Hoa (2007)


Bìa CD, DVD:

Ân Nghĩa Sanh Thành (2005)
Nametag chiêm bái Phật tích Ấn Độ

DVD chiêm bái Phật tích Ấn Độ

Những tài liệu khác:

Logo Trang nhà Quảng Đức (12/2006)
Nametage cho phái đoàn chiêm bái Phật tích Ấn Độ
Poster về buổi thuyết giảng của Thượng Tọa Dhammika (10-2006)
 

Đánh máy tài liệu:

Thiền Luận ( tập1). Daisetz Teitaro Suzuki. Trúc Thiên dịch
Thiền Luận (tập 2). Daisetz Teitaro Suzuki.  Tuệ Sỹ dịch
Thiền Luận (tập 3). Daisetz Teitaro Suzuki. Tuệ Sỹ dịch

 

 

Tham gia công tác từ thiện xã hội:

Khám bệnh, phát quà tình thương tại Chùa Phước Huệ, Mõ Cày, Bến Tre

Khám bệnh, phát quà tình thương tại Chùa Hòa Linh, Mõ Cày, Bến Tre

Khám bệnh, phát quà tình thương tại Chùa Thanh Sơn, Tỉnh Phú Yên
Khám bệnh, phát quà tình thương tại Bình Đại, Tỉnh Bến Tre (tháng 1-2007)

Khám bệnh, phát quà tình thương tại Bình Phước, Tỉnh Bình Dương (tháng 3-2007)

Khám bệnh, phát quà tình thương tại Mỏ Cày, Bến Tre (tháng 5-2007)
Khám bệnh, phát quà tình thương tại Phan Rang (tháng 7-2007)

Đại Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Tu Viện Quảng Đức:

Thư mời tham dự Đại Lễ
Băng rôn trang trí trong Đại Lễ
Chương trình văn nghệ gây quỹ tại Sydney
Chương trình văn nghệ gây quỹ tại Melbourne
Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới. HT Thích Thích Tâm Châu
Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Giáo Phẩm. HT Thích Huyền Tôn
Thư Chúc Mừng của Hội Đồng Điều Hành. HT Thích Như Huệ
Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ. HT Thích Trí Chơn
Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ. HT Thích Thắng Hoan
Thư Chúc Mừng của Giáo Hội PGVNTN Âu Châu. HT Thích Minh Tâm
Thư Chúc Mừng của Thủ Tướng Úc Đại Lợi. Ông Kevin Rudd
Thư Chúc Mừng của Tổng Toàn Quyền Victoria. David Kretser
Thư Chúc Mừng của Thủ Hiến tiểu bang Victoria. Ông John Brumby
Thư Chúc Mừng của Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Kevin Thomson
Thư Chúc Mừng của Ủy Ban Đa Văn Hóa Tiểu Bang Victoria. Ông George Lekakis
Thư Chúc Mừng của Thị Trưởng thành phố Moreland. Bà Stelle Kariofillidis
Thư Chúc Mừng của Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc Châu. Ông Nguyễn Thế Phong
Thư Chúc Mừng của Chủ tịch Hội Phật Giáo Victoria. Bà Laura Chan
Thư Chúc Mừng của Moreland Interfaith. Linh Mục Gormann
Thư Chúc Mừng của Từ Bi Đại Bảo Tháp. Ông Ian Green
Thư Chúc Mừng của Initiatives of Change. Ông Robert Wood


---o0o---

Cập nhật : 01-09-2010


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


 01-01-2002