Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Đức Đạt Lai Lạt Ma
 


...... ... .

 


 
Đc Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp tại Melbourne ngày 11-6-2011
(xem tiếp)
 

 

Tiểu Sử
Photos
Nghe giảng
Xứ Sở Tây Tạng
Cung Điện Potala
Trang nhà chính thức Xứ Sở Tây Tạng
Tuệ Ngữ của Đức Đạt Lai Lạt Ma  
Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu về vấn đề tái sinh của mình
Oprah phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma

Youtube 1:
Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp ở Bodhgaya 1-2012
Youtube 2: Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp ở Bodhgaya 1-2012
Youtube 3: Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ người Tây Tạng vừa đến Ấn Độ
Youtube 4: Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ Phật tử Tây Phương
Youtube 5: Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ Phật tử Trung Hoa

Hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp ở Bồ Đề Đạo Tràng 1-2012
Tứ Diệu Đế. Bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hãy cẩn thận. Dalai Lama
Mind and Life (Video) His Holiness Dalai Lama
Tôn Giáo nào tốt nhất (powerpoint). LTD dịch
Một thế giới từ bi. Cư Sĩ Nguyên Giác
Tây Tạng bầu ra tân lãnh đạo lưu vong.BBC
Tầm quan trọng của bình an nội tại. Dalai Lama. Ngọc Hằng dịch
Đài RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn về tương lai Tây Tạng:mp3
Đại Dương Trí Tuệ. Dalai Lama. Hoang Phong dịch
10 câu hỏi với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuệ Uyển dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền dạy pháp Mật Tông Kalachakra ở Tây Ban Nha
Khi con chim sắt bay. His Holiness the Dalai Lama. Tuệ Uyển  dịch
Thế giới có thể thấy một Đạt Lai Lạt Ma thứ hai. Tuệ Uyển dịch
 Đức Đạt Lai Lạt Ma, con trai của tôi. Diki Tsering.Thích Nguyên Tạng dịch
Đức Đạt Lai Lạt Ma trao đổi với Trung Quốc qua mạng (pdf). Tuệ Uyển dịch
Albert Einstein & Đức Đạt Lai Lạt Ma. R.Sorkhabi. HT Trí Chơn dịch
Sức Mạnh Lòng Từ. Thích Nguyên Tạng dịch
Từ Bi & Nhân Cách. Thích Nguyên Tạng dịch
Phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Giáng Kiết Tường dịch
Hướng đến giải thoát. Nguyễn Thúy Phương dịch
Hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hoang Phong dịch
Mang li ý nghĩa cho ssng và cái chết. Đức Đạt-Lai Lt-Ma. (Hoang Phong dịch)
Những lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Hoang Phong dịch
Những lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hoang Phong dịch
Chủ động cái chết. Dalai Lama. Hoang Phong dịch
Những lời khuyên tâm huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma.Hoang Phong dịch
Vài lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma về sự tu tập. Hoang Phong 
Đức Dalai Lama: “90% thời gian và năng lượng của tôi đã dành cho tâm linh”
Đức Đạt Lai Lạt Ma được Quốc Hội Hoa Kỳ trao Huy Chương Vàng
Death, Intermediate State and Rebirth. Dalai Lama
His Holiness the Fourteenth Dalai Lama
Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm Úc 2009
Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm  Đức Quốc 2009
Tôi tin vào thể chế dân chủ. Dalai Lama. Hoang Phong dịch
Tôi nào có biết kiếm tiền là gì ? Dalai Lama. Hoang Phong dịch 
 


Video:
His Holiness's 75th Birthday
In Conversation with the Dalai Lama (75th birthday)
Peace and Compassion
His Holiness in Conversation with Rajiv Mehrotra
10 Questions for the Dalai Lama
Peace Through Dialogue
Our Common Humanity
Hope for a More Peaceful World
Scientific Investigation in Promoting Secular Ethics
Press Meeting at Zenkoji Temple

Photos:
Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm Úc 2009
Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm  Đức Quốc 2009
Đức Đạt Lạt Lạt Ma tại National Press Club
Đức Đạt Lạt Lạt Ma tại Đại Học ANU
Đức Đạt Lạt Lạt Ma giảng tại The Domain, Sydney
Đức Đạt Lạt Lạt Ma tại Sydney
Đức Đạt Lạt Lạt Ma tại Sydney 6-2008
Phật Tử Tu Viện Quảng Đức thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma 2006
Phật Tử Tu Viện Quảng Đức thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma 2008
Đc Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp tại Melbourne ngày 11-6-2011

Youtube:

The Dalai Lama at the University of Washington
Dalai Lama Shirin Ebadi and  Desmond Tutu
Press meeting Bhopal 03/18/2010
Press meeting-Brussels 12/2008
Press meeting at Zenkoji Temple -June-19th-2010
TCV-2010
DAY 1
DAY 2
Nature of the Mind
The Path to Peace and Happiness
Ann Curry interview jan-10th-2009
In Conversation with the Dalai Lama July-6-2010
The Diamond Sutra-Dday1-Morning
Day1 Afternoon
Day 2 Morning
Day 2 Afternoon
http://www.youtube.com/watch#!v=8GI0ZAtN2DQ&feature=related
 

Teachings on Buddhism by His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/F634214A3B4173C9

Public Talks

Talks by His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/B99B861CCA727058

Dialogues and Panel Discussions

His Holiness the Dalai Lama in conversation with educators, scientists, professionals and so forth.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/FFB152AB965220A7

Interviews

His Holiness is interviewed by various news persons and documentary makers.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/85F7E8D1E0D999FD

Addresses and Speeches

Keynote addresses and special talks by His Holiness the Dalai Lama.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/DE9E8B1F89D598CA

Science and Buddhism

Dialogues and Panel discussion with His Holiness the Dalai Lama in conversation with scientists

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/B99CDF90B3832607

English Translation

His Holiness's talks and teachings translated into English

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/EBE43F3246F5BB75

Documentaries

Documentary Films featuring His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/F029224643F79974

Special Events

Special events with His Holiness the Dalai Lama

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/3829B7FC4A3CA4F9

Press Conferences

His Holiness the Dalai Lama meets with members of the press.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/1F7285F5DCF0161C

Short Clips

Short clips taken from His Holiness talks and public events.

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/D5951F087FEFDCBE

Chinese Translation

His Holiness the Dalai Lama's talks and teachings translated into Chinese language

http://www.youtube.com/dalailama#g/c/99A1E9118180F96A


Madison 2008
Day 1 am
Day 1pm
Day 2 am
Day 2 pm
Day 3 am
Day 3 pm
Day 4 am
http://www.youtube.com/watch?v=uBufQxI67Bw&feature=geosearch

 
Ann Curry Interview Jan 10th, 2009
Wisdom and Compassion for Challenging Times
Compassion as a Pillar of World Peace
Peace Through Inner Peace.
 
Compassion and Civic Responsibility The Dalai Lama at the University of Washington

 

Compassion as a Pillar of World Peace [1.15.32 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/0/nQMCVLf6PkM

Ethics for Our Time [1.52.17 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/1/0ENfuiHGkEk

Ethics and Enlightened Leadership [1.45.13 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/B99B861CCA727058/2/gQxTbNsBTys

The Path to Peace and Happiness [1.26.57 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/3/6BHg1ALej3Q

Nature of the Mind [2.05.07 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/4/gO7RQi55asY

Peace and Compassion [1.27.56 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/5/xbKgepkeneY

Peace Through Inner Peace.[1.35.12 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/6/vlr671czoSE

Compassion and Civic Responsibility -- the Dalai Lama at the University of Washington[1.19.32h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/7/A2pGLI_xLak

Delhi University 2010 - Ethics for the New Millennium - the Dalai Lama [1.32.28 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/8/uB-psxQsySI

Compassionate Ethics in Difficult Times - The Dalai Lama [1.13.49 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/9/jITmGqcsmRw

Compassion: The Art of Happiness [2.17.02 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/B99B861CCA727058/10/92yE3YRwg_U

 

Interview [PHAN 2]

Ann Curry Interview Jan 10th, 2009 [1.19.32 h] 

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/3/AspnxuKill8

IKON Dutch TV Interview [0.22.11 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/4/gax7MtDNu4U

Interview by Rajiv Mehrotra for Doordarshan TV, India [0..42.24 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/5/bAEjrg52gwU

Richard Quest of CNN Interviews His Holiness the Dalai Lama [0.38.43 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/85F7E8D1E0D999FD/1/FUedS5qlWUE

Larry King Interview - Feb 22nd, 2010 [0.24.01 h]

http://www.youtube.com/dalailama#p/a/85F7E8D1E0D999FD/2/Y9LuvITQXeE

In Conversation with the Dalai Lama - July 6th, 2010 [0.55.55 H] 

http://www.youtube.com/dalailama#p/c/85F7E8D1E0D999FD/6/ds6WZ0-X5lE

International Conference on Vinaya - HH the Dalai Lama's Address [0.26.47 H]

http://www.youtube.com/watch?v=eRmry-tGFlA

Talk to Westerners Attending Sarnath Teachings [0.23.56 H]

http://www.youtube.com/watch?v=H0wIxrxatSE

Interaction with Students from Sikkim [1.17.31 H]

http://www.youtube.com/watch?v=FDQ7m1TnQck

 

Teachings on Buddhism by His Holiness the Dalai Lama [PHAN 3]

 

Shantideva's Guide - 19/03/10 - Day 1 [3.08.00 H]

 http://www.youtube.com/dalailama#p/a/F634214A3B4173C9/0/C0zbn_FsqxA
 
 

 


---o0o---

Cập nhật : 16-01-2012


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544