Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Cư Sĩ Chân Nguyên
Email: channguyen@daouyen.com
Website: www.daouyen.com


...... ... .

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Đạo Cương Yếu . Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạt Lai Lạt Ma tại Harvard. Chân Nguyên dịch


Những dịch phẩm đang tiến hành:


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gombrich, Richard  F. (1988). Theravada Buddhism: A Social History from Benares to Modern Colombo. London: Routledge and Kegan Paul.
Chân Nguyên dịch và hoàn tất năm 2003

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Berchert, H. (1995). When Did the Buddha Live? The Controversy on the Dating of the Historical Buddha. Delhi: Sri Satguru Publications.

Chân Nguyên dịch và hoàn tất năm 2003

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Oldenberg, Hermann. (1996). Buddha: His Life, His Doctrine and His Order. Delhi: Aryan Books International, 1st Ed. 1882.

Chân Nguyên dịch và hoàn tất năm 2003


---o0o---

Cập nhật : 01-02-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600