TRANG NHÀ TIẾNG VIỆT  >>>>>  ENGLISH WEBSITE

 

 


A Di Đà Phật
Ái Hữu Vĩnh Nghiêm

Ánh Đạo Vàng

Bodhi Light International 
Báo Chánh Pháp

Bảo Trợ Tăng Ni
Bồ Đề Tâm

Bồ Đề Tâm

Bồ Đề Hải

Blog T́nh Lam
BuddhaSasana

BHD GĐPTVN Hải Ngoại
Cha Mẹ t́m con gái

Ch́a khóa học Phật

Chùa Báo Ân
Chùa An Lạc

Chùa Bảo Tích

Chùa Bửu Minh Gia Lai

Chùa Đại Bi Tâm (Sweden)
 Chùa Giác Đạo

 Chùa Hoằng Pháp
 Chùa Kim Cang

 Chùa Lâm Tỳ Ni
 Chùa Linh Quang

Chùa Linh Sơn
Chùa Pháp Lâm

Chùa Pháp Quang

 Chùa Pháp Vân

Chùa Pháp Vũ
 Chùa Phật Huệ
Chùa Phổ Quang

Chùa Phước Hậu
Chùa Phước Huệ

Chùa Quang Minh

Chùa Quảng Hương (VN)
Chùa Tam Bảo  

Chùa Tầm Nguyên  
Chùa Thiên Long
Chùa Thiên Trúc
Chùa Tường Vân

 Chùa Viên Đức (Đức Quốc)
 Chùa Viên Giác (Đức Quốc)
Chùa Viên Giác (Hội An)
Chùa Viên Quang (Ohio)

Chùa Viên Thông
Chùa Phật Giáo Việt Nam
 Chùa Vĩnh Nghiêm (VN)

Chuyển Pháp Luân

Ban Hộ Niệm
Di Đà Nguyện Hải
Di Lặc Temple
Diệu Pháp
Diện Chẩn Hội
Đại Tạng Kinh Việt Nam

Đại Ṭng Lâm Tam Bảo Sơn
Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh

Đạo Tâm

Đạo Tràng Cát Trắng (Florida)

Đạo Tràng Mai Thôn

Đạo Phật Ngày Nay

Đến Từ Trái Tim

Đọc thơ truyên (Nguyễn Văn Tiến)

Gyalwang Drukpa

Gyalwang Drukpa Vietnam

GĐPTVN Trên Thế Giới

GĐPTVN tại Hoa Kỳ - Miền Tịnh Khiết
GĐPTVN Tại Hoa Kỳ
Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới

 Hải Triều Âm
 Hải Triều Âm

 Hoa Đàm

 Hoa Đất
Hoa Vô Ưu

 Hoa Nghiêm Pháp Vơng
 Hoa Linh Thoại
Hoằng Pháp
Ḥa Thượng Thích Thiện Trí

 Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva

 Hội Từ Thiện PG Phổ Hiền
Hương Sơn Thiền Tự  
Khí Công Kim Cang Thiền
Khuông Việt
Kiến Tánh

Lâm Tế Chúc Thánh

Làng Mai - Plum Village
Liên Hoa

Liễu Liễu Đường
Linh Sơn Pháp Quốc
Blue Lotus Water Garden
Lotus Media

Lời Phật Dạy
Mắt Thương Nh́n Đời
Ngọc Trong Tim

Nhà Phật

Người Cư Sĩ
Nhà Xuất Bản Phật Đà (Đài Loan, có thể thỉnh sách miễn phí)

Như Lai Thiền Viện 

Ni giới ngày nay

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly
Pali Việt  
Pháp Âm Quảng Đức

Pháp Âm Thường Chuyển

Pháp Hội Niệm Phật

Pháp Luân

Pháp Luân Online 
Pháp Lưu 
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

Phật Học

Phật Giáo Nguyên Thủy - Theravada
Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam
Phật Giáo Đại Chúng

Phật Pháp Cuộc Sống
Phật Pháp Ứng Dụng
Phật Giáo Úc Châu
Phật Tử Đạo Tâm
Quê Cha

Quan Thế Âm Thiền Viện

Rộng Mở Tâm Hồn 
Suối Từ

Tâm Thường Định
Tàng Thư Phật Học
Tây Phương Tịnh Độ

Thanh Tịnh Pháp Âm
Thiền Viện Minh Quang

Thiền Viện Quang Chiếu

Thiền Viện Minh Đức

Thôn Di Đà

Tiếng Từ Bi
Thế Giới Từ Thiện
Thư viện Hoa Sen

Thư viện sách nói

Thư mục địa chỉ chùa VN trong nước và thế giới

Thiền Tông Việt Nam
Tịnh Thư Quán

Tổ Đ́nh Từ Đàm Hải Ngoại
Tổ Đ́nh Thiếu Lâm Thiền Tự  

Trang Pháp Thí
Trầm Hương Khánh Ḥa

Trúc Lâm Thiền Viện

Trúc Lâm Tu Viện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston
Trung Tâm văn hóa Việt Nam Pháp Vân

Trung Tâm Văn Hóa Liễu Quán (Huế)

Trung Tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng Phật học

Tu Viện Kim Sơn
Tu Viện Huệ Quang

Tu Viện Quảng-Đức

Tủ sách Phật Giáo Tây Tạng

Tủ Sách Phật Học

Từ Ân Thiền Đường

Tuệ Chủng

Tu Viện Quan Âm

 

Văn Học Phật Giáo

Vietvarja Foundation

Viên Thông Tự
Vô Lượng Thọ

Về Với Chân Tâm

Viet Vajra Foundation

 

Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập 

Nhị Tường

Quỳnh My

Thơ Văn Thu Nguyệt

Trần Trung Đạo
Vĩnh Hảo

Việt Nam Ăn Chay

Vơ Tá Hân
Xứ Quảng

Lịch Vạn Niên

 

 

 ENGLISH WEBSITE


Access to Insight

Blue Lotus Farm

BuddhaNet

Buddha Sasana

Buddhism in Australia
Buddhism Today
Buddhism Depot

Buddhism & Medical Ethics
Buddhist Channel

Buddhist Temples
Daham Niketanaya

Hands For Hope
His Holiness Dalai Lama

History, Philosophy and Practice of Buddhism
Journal of Shin Buddhism

Karma Waters, Hoi An, Vietnam

Mandala Magazine

Pagoda in the World 

Quang-Duc

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
The Melbourne Buddhist Centre

Tibet Online Tivi
Tzu Chi Foundation in Taiwan

Viet Vajra Foundation

Veggie Dharma

Vovisoft
Sadhu!The Theravada Buddhism Web Directory
Singapore DharmaNet
The Buddhist Viewpoint

What the Buddha taught

World Buddhist University

World Zen Fellowship

Zen Research and Study Group
Zen, Women, and BuddhismBuddhist Magazines and Newspapers :

Dharma World
Middle Way.
Shambhala Sun Magazine
Tricycle: The Buddhist Review

Buddhist Academic Organisations:

Buddhist Library
Buddhist Studies WWW Virtual Library
Buddhist Sutras and Texts  on-line.
Barre Center for Buddhist Studies
Buddhist Bibliography
Buddhism Study Group
Buddhist Association at Massachusetts Institute of Technology
Buddhist Society
DharmaBase
Dharma Realm Buddhist University  
Global Resources for Buddhist Studies
International Vegetarian Union
International Association of Buddhist Studies
Interlinks: Buddhist Studies Resources. 
Journal of Shin Buddhism
Motilal Books Europe
National Taiwan University Buddhism Center
Numata Center for Buddhist Translation & Research

Qdos Graeme Wilkie

Resources for the Study of Buddhism
Goodwin's Refrigeration
Tibetan Buddhist Society
The Research Institute of Tripitaka Koreana

The International Network of Engaged Buddhists 
The Eastern Buddhist
The World  Followship of Buddhists
Tipitaka - der Pali Kanon des Theravada Buddhismus.
UK Association for Buddhist Studies
Web Dictionary of Buddhist Terms
Windbell Publications/Dogen Sangha
 

 

Buddhist Publications :

Buddhist books
Buddhist Publication Society
Buddhist Journal
Dharma Publishing
Harper Collins
Hundred Mountain Journal
Kosei Publishing Company
Monital Banarsidass Publishers
Parallax Press
Snow Lion Publication
Shambhala Publications
Windbell Publications
Wisdom 

Buddhist Texts and Textual Study :

Pali Text Society
The Pali Canon  
 

Australia:
ABC - Newsradio

ABC

Australian IT
Australian Government
Australian Social Worker Association
Australian School Library Association
Brisbane Courier Mail
Canberra Times

Culture Recreation Portal
Financial Review
H
erald Sun
National Library of Australia
News

SBS

Sunday Mail
Sydney Morning Herald
State Library of Victoria
The Adelaide Advertiser
The Australian
The Daily Telegraph

The Melbourne Age

The West Australian

Trading Post
Seven
Nine
Ten

 

University Libraries
 

Deakin University

La Trobe University

Monash University Library

RMIT University Library

State Library of Victoria

Swinburne University of Technology Library

University of Ballarat Library

University of Melbourne Library

Victorian University of Technology Library

 

 Building Web-site Softwares:

Cong Ty VNI -Vnisoft
Arachnophilia
Norton Anti-Virus
RZSplit 97
VPS Font
Baosoft
Xem lịch Âm Dương

 

 

Others :

Nobel Prize
Human Rights and Equal Opportunity Commission

The Weather Makers

Wikipedia

 

Research Websites :

Google.com, New web search ;  ; Altavista; Netscape;   Yahoo.com; MSN Search;   Lycos Network: Vietscape.com; Godserver.com    Moreland; VNI Software,  Quang Duc statistics Aol search; Saigonbao; Quangduc,  Buddhist in Australian community, Real Search; Vina Seek;

 

 

---o0o---

Biên tập nội dung:
 Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư:
Tu Viện Quảng Đức
105 Lynch Road
 Fawkner, Vic. 3060, Australia
 Tel: 61. 03. 9357 3544

---o0o---
Trở về