Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

Life of the Buddha
Cuộc đời Đức Phật- Tranh Minh Họa

---o0o---

05 06
During ploughing ceremony, Prince Siddhattha sat down in the  shade of a tree and was soon lost in meditation. Though the  shadows  of all the trees had lengthened, the shadow of the tree under which the prince was seated had not moved. His father was  overjoyed andbowed before him again. 

 Trong buổi lễ Hạ điền, Hoàng tử Sĩ-đạt-ta ngồi dưới một cụm cây to  bóng mát và hành thiền. Mặc dù các bóng cây khác dần dần ngã dài ra  theo thời gian trong ngày, bóng cây nơi  Ngài ngồi thiền vẫn giữ yên  như cũ. Vua cha rất vui mừng,   và một lẫn nữa cúi đầu lễ Ngài. 

 Prince Siddhatha showed his skill in archery by lifting a bow  which no one within memory of man had ever been able to draw or lift it. It was known from his marvellous strength that he would  become Universal Monarch.

 Thái tử Sĩ-đạt-ta có tài thiện xảo bắn cung, và đã nâng cánh  cung rất nặng mà từ trước đến nay có rất ít người nâng và dùng nó. Việc hiển thị sức mạnh phi thường nầy chứng tỏ Ngài sẽ là Đế Vương  Vũ trụ.

 

[Mục lục ][01-02][03-04][05-06][07-08][09-10][11-12][13-14]
[15-16][17-18][19-20][21-22][23-24][25-26][27-28][29-30][31-32]

---o0o---

Source: Post Cards from S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand
Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Bình Anson đã gởi tặng phiên bản điện tử này.

---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544