Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Lòng Hiếu Oanh Vũ


---o0o---

Ngày xưa trên núi Tuyết Sơn có con Oanh Vũ.  Nó thương xót cha mẹ mù, nó thương xót cha mẹ mù.  Ngày đêm nó bay đi khắp rừng cây khóm lá.  Lo trái cây hầu mẹ cha, tìm trái cúng dường mẹ cha.

Gặp nhà nông kia cấy lúa xong phát tâm nguyện cúng lúa.  Cho chúng sanh đều dùng, cúng cho chúng sanh đều dùng.  Lơì kia đến tai chim hiếu, từ nay khỏi thiếu thóc kia.

Chim nuôi mẹ cha, ngày đêm lượm dâng mẹ chaRồi khi cây lúa tốt bông bốn phương chim tới.  Kiếm ăn hót ca rền trời, kiếm ăn hót ca rền trời

Nhà nông đến thăm ruộng lúa giận chim ăn phá.   Giăng lưới bắt bầy chim kia, quên hết những lời nguyền xưa.

Nhằm con chim hiếu lưới vây nó lâm nguy biến.  Nhớ thương kẻ thân tật nguyền, nhắc cho lão ông lời nguyền.  Lời chim khiến người cảm mến, thuận cho chim đến thóc kia.  Chim nuôi mẹ cha, ngày đêm lượm dâng mẹ cha.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com