Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Hồn Lửa Thiêng

Ngọc Kỳ


---o0o---

Lửa Hồng cháy bừng tỏa Hào Quang

Lửa Hồng cháy bừng sáng rừng hoang

Đây hồn lửa Thiêng vì sông núi

Đây hồn lửa Thiêng vì chánh Đạo

Ngàn xưa vang lên vạn lời ca

Hùng tiến bước chân từ bốn phương

Hỡi xin lửa Thiêng bừng bừng cháy

Hỡi Đoàn Áo Lam yêu Lửa Thiêng

Mau về siết tay ta cùng ca

Quây quần múa reo mừng trần thế

Không hờn oán nhau ta hát đàn

Cầu xin Lửa Thiêng bừng bừng cháy

Cầu xin Lửa Thiêng bừng cháy cao

Cầu xin Lửa Thiêng bừng bừng cháy

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com