Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Họp Vui


---o0o---

Ngồi quây quần đây xem thiếu ai ?

Có tôi đây ! Có tôi đây !

Vòng trong ngoài xem không thiếu ai

Không thiêú ai chúng ta sum vầy

Hát nào múa nào đời ta như chim non líu lo

Hát nào múa nào nào ta vui vui ca đi nào

Vui ca!

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com