Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Mừng Anh Đến

Minh Thiện


---o0o---

Anh đã về hãy đến với chúng em

Cùng vui ca bỏ những ngày nhớ anh

Anh đã về cùng chúng em vui ca

Cho bỏ ngày nhớ nhau

Anh Anh Anh chúng em xin ngoan

Anh Anh Anh chúng em vâng lời

Anh Anh Anh chúng em hứa ngoan

Chúng em nguyền với anh

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com