Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Tuổi Xuân

Nguyễn Quí Thuận


---o0o---

Nào chúng mình ra quay một vòng hát mà chơi

Hoà cao tiếng lên đưa nhịp lòng vang khắp nơi

Đời có đoàn ta sao bỏ hoài những ngày vui

Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái 

Nào đứng cầm tay chung một vòng nối tình thâm

Lòng khắn khít nhau ca một lời yêu chứa chan

Đồng chí đồng tâm theo gương này giống nhà Nam

Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái 

Nào cất đều lên vang một trời tiếng hùng ca

Mừng trông nước non vui tươi dường như gấm hoa

Hàu khắp còn ghi công anh hùng chí ngày xưa

Vui cùng nhau hát, bao tình thân ái, bao lòng hăng hái

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com