Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Họp Đoàn

Tâm Nguyện


---o0o---

Hôm nay họp Đoàn lòng em vui sướng

Bên em biết bao nhiêu người mến yêu

Vui vui sum vầy nhìn nhau thân mến

Vui thay tiếc thay những khi sum vầy

Đồng lòng cùng hát ta cao tiếng ca

Đồng lòng cười vang ha ha ha ha

Họp đoàn cùng thấy vang lừng tiếng ca

Đồng lòng cùng hát ta cao tiếng ca

Đồng lòng cười vang ha ha ha ha

Họp đoàn càng thấy mến yêu nước nhà

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com