Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Bóng Cờ Lau

Hoàng Quí


---o0o---

Ta cùng nhau đi thăm nơi hùng xưa oai linh đứng muôn đời giữa nơi sông cùng núi và sân đá tường rêu dãi gan sương cùng mưa.

Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió phất phới. hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây.

Kìa bao tiếng trâu xa còn vọng trong khói mơ dè chừng như tiếng loa trong rừng cây .

Hoa lư ơi ! Non lau còn trong sương gió. đến muôn đời mà không dứt lời ca.

Với tiếng gió Hoa Lư ơi! Với tiếng gió Hoa Lư ơi !

Muôn năm còn trong sương gió.

Đứng oai hùng cùng với nước nhà

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com