Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Chim Chích Choè

Đức Quỳnh


---o0o---

Chim Chích Chòe nó kêu chích chòe

Chim Chích Chòe nó kêu chích chòe

Nó đậu cành chanh , nó đậu cành chanh

Nó kêu chích chòe , nó kêu chích chòe

Chim Chích Chòe nó kêu chích chòe

Tôi ném hòn sành lăn cổ xuống ao

Nó kêu chích chòe , nó kêu chích chòe.

Đem về vừa xáo vừa xào được ba bát đầy

Chim Chích Chòe nó kêu chích chòe

Ông Thầy ăn một , Bà Cốt ăn hai

Cái đầu cái tai đem về biếu Chú

Chú hỏi thịt gì? Là chim Chích Chòe

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com