Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Một Ngày Qua

Dương Thiện Hòa


---o0o---

Chiều xuống giữa rừng sâu. Chiều xuống giữa rừng sâu.

Chân bước đi về đâu. Tìm cái gì cái gì đã mất. Không thấy lại hôm sau. Lá xanh đã xám màu, lá xanh đã xám màu Thu mình cây nghe đau . Sức sống mòn sống mòn dưới đất. Giun dế rền đêm sâu.

Ngày tàn theo gót hoàng hôn. Bóng chiều đổ xuống gợi lòng bâng khuâng.

Thông xanh rải rắc phấn vàng, nghe trong gió thoảng cung đàn biệt ly. Ngày tàn theo gót hoàng hôn, khói chiều vương vấn tâm hồn ai đây. Lá vàng lác đác gió bay , còn đâu đây nữa một ngày đã qua!

Đâu rồi một ngày qua? Luyến tiếc nữa chi mà. Giòng đời trôi đời trôi xuôi mãi. Đưa về chốn tha ma. Lá xanh đã xám màu , lá xanh đã xám màu Thu mình cây nghe đau. Sức sống mòn sống dưới đất giun dế rền đêm sâu.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com