Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Vui Ca Lên


---o0o---

Vui ca lên nào anh em ơi! Hát cho lòng thắm tươi, dù thấy khó đừng mau chân lui, ta cứ tiến lên đường dầu sương mưa rơi, lòng ta thêm tươi chớ khi nào có quên, cùng cất tiếng hoà vang trong mây , cho bao người đều vui

Vui ca lên nào anh em ơi! Chớ đau buồn khóc than, đời tươi thắm vì trong sương mưa, luôn tiếng hát vang lừng , kìa chim trong cây, kìa ong trên hoa, bướm lưng trời thướt tha, cùng ham sống việc vui quanh năm, tô thêm tươi đời hoa.

Vui ca lên nào anh em ơi ! Hát cho đời thắm tươi, lời ca khắp đồng quê xanh tươi, mang khắp chốn non ngàn, mặc sương mưa rơi , lời ca không ngơi , rắc reo nguồn sống vui, nào cất tiếng hoà vang trong mây, cho bao người đều vui.

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com