Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Cho Con Đến Với Gia Đình

Minh Sơn


---o0o---

Ba Má ơi ! Cho con đến với Gia Đình . Ba Má nghe !

Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe !

Đến với Gia Đình con chơi con học

Con reo đùa múa dưới bóng Đức Phật. Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con thay tâm tính,

Noi gương Phật Từ, bỏ tính nhác lười

Ba Má Nghe.... Ba Má nghe! Ba Má nghe! 

Ba Má ơi ! Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe!

Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con không hoang nghịch ,

Con không còn khóc , không lẫy không hờn . Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con chăm lo học ,

Con không làm nủng , không phá không ồn

Ba Má nghe........ Ba Má nghe ! Ba Má nghe! 

Ba Má ơi ! Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe!

Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe !

Đến với Gia Đình con tin Đức Phật

Con thương người đói thương kẻ cơ hàn. Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con theo Anh Chị ,

Nghe Anh Chị Trưởng, tin mến vui hoà

Ba Má nghe........ Ba Má nghe ! Ba Má nghe! 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com