Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Dưới Mái Chùa

Minh Thiên


---o0o---

Dưới mái chùa chúng em cùng vui.  Cùng vui chơi , cùng hát ca

Dưới mái chùa chúng em cùng vui.  Chúng em nghe lới Phật dạy

Đây mái chùa chúng em thường đến.  Lòng em vui, em cúng dường

Đây mái chùa chúng em thường đến.  Học tháo vát, học Phật Pháp

Bên kia là Bác, bên nay là Thầy

Bên kia là Anh , bên nay là Chị

Lòng chúng em vui sướng, được đến với Gia Đình

Dưới mái chùa xinh xắn, chùa chúng em

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com