Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Tiếng Hát Bên Lều

Trần Ngọc Dần


---o0o---

Hò lên anh em dô ta. Với sức người ta cố tiến bước.Lòng quyết với chí phấn đấu. Vang khắp trời lời ca thắm tươi.

Hò lên anh em dô ta. Nắm tay nhau nghìn người một lòng. Đoàn ta chung vui bên nhau. Dô ta hò vang bên mái lều.

Dô ta! Dô ta! Hò nhịp hò đều.

Hò lên anh em dô ta. Với gió rừng reo ca vi vu. Đoàn ta như chim muôn phương. Tung đôi cánh vút trong trời mây

Gió reo Đoàn ta nghe gió reo.  Suối ca Đoàn ta nghe suối ca

Đoàn ta ca hát theo nhịp đều nhịp đều.  Hò đều, nhịp đều, hò đều.

Hò lên anh em dô ta. Góp sức người ta xây tương lai. Nhìn ánh sáng chiếu khắp chốn. Gieo vào lòng người Trai Áo Lam .

Cười lên vui lên hăng lên. Tiếng ta vang tràn ngập lòng người. Đoàn ta chen vai bên nhau. Dô ta hò vang bên mái lều

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com