Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Tươi

Võ Thiên Hải


---o0o---

Nhìn xem hoa sen tươi. Lòng ta ca vui.

Hát vang lừng bốn phương.  Lòng như hoa sen tươi

Ngạt ngào hương dâng lên. Quyết Từ Bi với đời.

Đoàn đồng nữ ta. Quyết tâm tu hành.

Lòng ta bác ái. Cùng thương chúng sanh.

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com