Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Đoàn Liên Hương

Hoàng Cang


---o0o---

Đoàn Liên Hương ta vui sống trong ánh Đạo vàng

Bên nhau chúng ta vui hoà , bên nhau chúng ta yêu đời

Đời còn bao đau thương, đoàn Liên Hương nêu gương ,  Ta chung sức rắc gieo tình thương

ĐK: Liên Hương sá gì đường dài nguy khó

Liên Hương quyết tâm xây dựng ngày mai

Nào tiến tay trong tay cùng nhau ta vang ca

Nguyền theo gương hy sinh Từ Bi

Đem tin yêu đến với đời

Đoàn Liên Hương ta vui sống trong ánh Đạo vàng

Bên nhau chúng ta vui hoà , bên nhau chúng ta yêu đời

Đời còn bao đau thương, đoàn Liên Hương nêu gương, Ta chung sức quyết vì tương lai

 

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com