Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhạc Phật Giáo


...... ... .

 

 

Thiếu Nhi Thôn Quê


---o0o---

Em là thiếu nhi thôn quê. 

Sáng ngày dắt trâu ra đồng.

Trưa về em phơi ngô khoai. 

Đem thóc cho gà ăn

Em xuống coi nồi cơm. 

Đến chiều mọi việc đều xong

Nào còi nào dây em sắp đi họp

 


Vi tính : Lệ Thu - Thái Hòa - Tú Anh
Trình Bày : Mạnh Thiều
Cập nhật ngày : 01-01-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Nhạc Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com